Apel z okazji Dnia Niepodległości w Michałowie

0

Tą i wieloma innymi pieśniami patriotycznymi rozbrzmiewała, w piątek 10.11.2017 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowie. A to za sprawą uroczytych obchodów 99 rocznicy odzyskania przez państwo Polskie niepodległości. W tym dniu odbyła się niesamowita lekcja, lekcja historii, którą poprowadzili sami uczniowie klasy drugiej, trzeciej i siódmej.


Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Z okazji obchodów Dnia Niepodległosci uczniowie klasy drugiej, trzeciej i siódmej Szkoły Podstawowej w Michałowie, pod kierownictwem pań Haliny Ryszkaniec i Anny Figas, zaprezentowali poranek upamiętniajcy wyzwolenie się państwa polskiego z jarzma niewoli i scalenie na nowo wszytkich polskich ziem po 123 latach zaborów. Uczniowie podczas lekcji przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z odzysakniem przez Polskę niepodległości i utworzenie II Rzeczypospolitej: ustanowienie Konstytucji III Maja w 1791 roku, rozbiory polskie, powstanie kościuszkowskie z 1794 roku, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech w 1779 roku, powstanie listopadowe z 1830 roku, powstanie styczniowe 1863 roku, odzyskanie niepodległości 11.11.1918 roku.

Lekcję historii zakonczono wspólnym śpiewaniem polskich pieśni patriotycznych, które natchneły uczestników spotkania prawdziwym duchem narodowym. Śpiewali uczniowie, przedszkolaki, grono pedagogiczne wraz z zaproszonymi gośćmi.

Tekst przygotowała: Alicja Pac, Zdjęcia: Adam Kopij