Podsumowanie projektu  w Ekonomiku

0

11 grudnia w Brzeskim Schronisku Młodzieżowym odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Praktyka  zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+, sektora „Kształcenie i szkolenie zawodowe”.


Realizację tego dwuletniego projektu dofinansowano w kwocie 371 758 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla  uczestników był on całkowicie bezpłatny. W ramach tego projektu 30 uczniów naszej szkoły(27- technik logistyk,3 – technik ekonomista) mogło  doskonalić  swoje umiejętności zawodowe  w przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii.

Spotkanie uświetnili zaproszeni goście : Mariusz Bochenek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Oświatowego w Brzegu, Alina Chęcińska, przewodnicząca Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu, Urszula Jankowska i Maria Rembiasz, przedstawicielki Urzędu Pracy oraz Dorota Wiewióra – doradca zawodowy.

Obecna była też Małgorzata Mianowany – Małecka , dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i koordynator projektu, uczestnicy projektowych  staży zagranicznych – uczniowie i absolwenci szkoły oraz nauczyciele ZSE zaangażowani w jego realizację.

W trakcie konferencji jej uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą staż w angielskim mieście Plymouth, potem swoimi  wrażeniami podzielili się uczestnicy praktyk, którzy zgodnie stwierdzili, że zapewniły one każdemu z nich rozwój kompetencji zawodowych, osobistych i językowych, tak ważnych na współczesnym rynku pracy. Ponadto, każdy z nich miał okazję przyjrzeć się życiu typowej angielskiej  rodziny, u której mieszkał, ocenić smak  miejscowych potraw, a także sprawdzić swoją zaradność i samodzielność.

Najważniejszym punktem konferencji było wręczenie uczestnikom projektu  przez dyrektora szkoły, Małgorzatę Mianowany – Małecką i naczelnika Wydziału Oświaty , Mariusza Bochenka certyfikatów Europass  Mobilność – dokumentu potwierdzającego, że zdobyte przez naszych uczniów   kompetencje zawodowe są na europejskim poziomie .

Troszcząc się o przyszłość naszych uczniów, chcieliśmy jako szkoła zapewnić im możliwość odbywania praktyk w nowoczesnych firmach, stosujących technologie i rozwiązania gwarantujące wysoki,  europejski poziom . Udało się to w pełni.