Międzynarodowy projekt realizowany przez brzeską „Piątkę”

0

Brzeska „Piątka” nawiązała współpracę z niemiecką szkołą Magister Laukhard IGS Herrstain- Rhaunen w Nadrenii-Palatynacie. Realizację pilotażowego projektu Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji podjęła jako jedna z zaledwie pięciu szkół z województwa opolskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się w Państwowym Instytucie Pedagogiki w Speyer, w Niemczech, gdzie szkoły nawiązały kontakt.


Ze strony PSP5 w seminarium szkoleniowym wzięła udział pani dyrektor, Beata Kulbaka oraz nauczyciel języka angielskiego, Gabriela Korycka. Do realizacji projektu dołączyła także nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, pani Iwona Denes. Podczas seminarium nauczyciele dyskutowali o tym, w jaki sposób stworzyć uczniom przestrzeń, w której będą mogli szerzej uczestniczyć w życiu szkoły. Zaprezentowana została również metoda Rady Klasowej, która z powodzeniem jest realizowana w klasie 6b. Nasza młodzież bardzo poważnie traktuje tę dobrą praktykę i chętnie rozwija swoje kompetencje współdecydowania. Uczniowie obu szkół poznają wzajemnie swoje kraje, uczą się śpiewać kolędy krajów partnerskich.

Nasze placówki połączyły też swoje siły w innym wspólnym projekcie – „Fair Trade – Sprawiedliwy Handel”. Szczegóły obu projektów mieliśmy okazję omówić z nauczycielami szkoły z Niemiec w Brzegu. Gościliśmy ich bowiem, podczas wizyty studyjnej, w naszej szkole. Zaprezentowaliśmy wykonane dotychczas działania i ustaliliśmy kolejne kroki.
Szlachetna idea Fair Trade podoba się społecznościom obu szkół – dziesięć zasad Sprawiedliwego Handlu powinny być, naszym zdaniem, oczywistością, a nie regułami, o które trzeba walczyć. Zakaz pracy dzieci, zakaz niewolniczego wykorzystywania pracowników, godziwa zapłata i sprawiedliwa cena, przejrzystość i odpowiedzialność, zapewnienie godnych warunków pracy krajach Globalnego Południa to standardy, które warto promować.
Uczniowie naszej szkoły bard

zo chętnie zaangażowali się w podjęte działania. Podczas szkolnej kampanii promującej Sprawiedliwy Handel odbyliśmy wiele klasowych dyskusji, tworzyliśmy plakaty i prezentacje. Dzieci odwiedzały sklepy w poszukiwaniu produktów Fair Trade. Nasi uczniowie już wiedzą, że Sprawiedliwy Handel to nie rozdawanie pieniędzy, ale partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku.

Chcemy rozwinąć u naszych uczniów przekonanie, że będąc świadomymi konsumentami mogą zmieniać świat i swoje otoczenie na lepsze. W ten sposób wzmacniamy ich kompetencje obywatelskie, a idea Sprawiedliwego Handlu, choć niełatwa, staje się im coraz bliższa.

Gabriela Korycka