Szkoła z Grodkowa będzie miała patrona. Chcą upamiętnić Żołnierzy Niezłomnych

0
fot. Starostwo Powiatowe w Brzegu

W grodkowskiej szkole ruszyła procedura mająca na celu nadanie jej patrona. Mowa o Zespole Szkół Rolniczych, która od początku swojego istnienia, czyli przez blisko 70 lat nie posiadała patrona, w najbliższym czasie ma się to zmienić.


– Od początku swojej kadencji na stanowisku dyrektora szkoły zakładałam, aby nadać naszej placówce edukacyjnej patrona. Moją propozycją jest nadanie szkole imienia „Żołnierzy Niezłomnych”, oczywiście swoje propozycje mogą również składać uczniowie, rada rodziców, pracownicy obsługi administracyjnej oraz nauczyciele – wyjaśnia Danuta Trzaskawska, dyrektor ZSR CKP w Grodkowie.

Wniosek o nadanie patrona w grodkowskiej szkole został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Uczniowie podejmą dyskusję na lekcjach wychowawczych dotyczącej wyboru kandydata na patrona szkoły, tak aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Przyszły patron powinien nawiązywać do historii lub wydarzeń współczesnych Grodkowa, okolic lub Polski.

– W naszej szkole odbyło się kilka prelekcji między innymi z Tomaszem Greniuch, autor książki dotyczącym oddziału NSZ „Bartka” ze Śląska Cieszyńskiego. Oprócz historyka w naszej szkole gościliśmy profesora Krzysztofa Szfagrzyka, który prowadziły badania wykopaliskowe w Starym Grodkowie. W tym drugim spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy Grodkowa, wykład profesora prezentował historię żołnierzy pomordowanych w Starym Grodkowie. Ponadto nasza szkoła brała udział w projekcie zorganizowanym przez Uniwersytet Opolski i IPN – „Niezłomni, niepochowani” – dodaje Trzaskawska.

Dla przypomnienia w poprzednią niedzielę (4.03.2018) w Grodkowie odbyła się drugi „Bieg Tropem Wilczym”, który miał przybliżyć uczestnikom historię żołnierzy wyklętych.