Proces śledczy w praktyce

0

W dniu 06.03.2018r. grupa uczniów I LO pod opieką nauczycielek: Anny Sobutki, Anny Górnickiej oraz Olgi Chimczak wzięła udział w projekcie naukowym pt. „Proces śledczy w praktyce” realizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.W dniu 06.03.2018r. grupa uczniów I LO pod opieką nauczycielek: Anny Sobutki, Anny Górnickiej oraz Olgi Chimczak wzięła udział w projekcie naukowym pt. „Proces śledczy w praktyce” realizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.


Celem projektu było przybliżenie młodzieży zagadnień zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Uczniowie mieli możliwość obserwacji symulacji rozprawy karnej oraz wzięcia w niej czynnego udziału w poprzez odegranie roli świadka pomocniczego. Kolejnym punktem projektu było przesłuchanie w postępowaniu karnym. Dzięki tym warsztatom uczniowie mieli okazję zdobyć zarówno podstawy teoretyczne ( z punktu widzenia prawa i kryminalistyki)  jak i praktyczne umiejętności analizowania informacji (sygnałów werbalnych jak i niewerbalnych), które można wykorzystać nie tylko podczas przesłuchania. Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się także, czym jest profilowanie kryminalne.

W ramach tego warsztatu zostały przedstawione uczniom czynniki wpływające na profilowanie, m.in. wartość wywiadu wiktymologicznego, rola procesów logicznych, modele profilowania oraz zapoznano uczniów z motywacją sprawców oraz typologią ofiar czynów zabronionych. Ostatnim punktem projektu był pokaz daktyloskopijny. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z zawartością walizki daktyloskopijnej używanej w swojej pracy przez techników kryminalistycznych oraz mogli wcielić się w ich rolę. Po zakończeniu warsztatów wszyscy jego uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty.

Anna Sobutka