Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie

0

To już drugi rok mija odkąd Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika została objęta innowacją pedagogiczną  pt. „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego”. W tym roku szkolnym programem zostały objęte klasy piąte, szóste i siódme szkoły podstawowej oraz drugie gimnazjalne. Tematem wiodącym był moduł edukacji finansowej.  Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna podnosi standardy wymagań od naszych absolwentów. Zarządzanie kapitałem, należy do kompetencji, które pozwalają na świadome korzystanie z oferty rynku stosownie do indywidualnych potrzeb. Nasi uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma przygotowanymi dla nich w tym dniu zadaniami, które były poświęcone bankowości i podatkom.


Klasy V i VI miały zajęcia z dziedziny bankowości a w mechanizmy działania banków pomogli wprowadzić zaproszeni specjalni goście Pan Grzegorz Solski dyrektor oddziału BGŻ BNP PARIBAS oraz pani Monika Plutowska z brzeskiego oddziału banku PKO BP.  Uczniowie nauczyli się obliczać odsetki od lokat, wypełniać druki przelewów, zasad funkcjonowania banków oraz zalet z korzystania z usług bankowych. Swoją zgromadzoną wiedzę zaprezentowały na kolorowych, bogatych
w informacje projektach.

Klasy VII oraz drugie gimnazjalne zgłębiały tematykę płacenia podatków pod hasłem „Jestem świadomym podatnikiem”. Z instytucją i pracą urzędu skarbowego zapoznała naszych uczniów Pani Małgorzata Gwiazda-Olszewska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu. Pani Naczelnik wprowadziła pojęcie podatku i jego właściwe stosowanie. Zaznajomiła młodych przyszłych podatników o głównych rodzajach podatków , sposobach ich odprowadzania i naliczania. Nie obce są już skróty NIP, PIT czy CIT.  Uczestnicy wszystkim zaproszonym gościom bardzo serdecznie dziękują za życzliwość i poświęcony czas.