XV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej

0

6 kwietnia 2018r. w Brzeskim Centrum Kultury odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej im. Ks. Grzegorza Ostrowskiego zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Brzegu.


Komisja w składzie: Pani Urszula Kołodziejczyk, ks. Marcin Sternal, Pani Ewelina Grzywniak, Damian Lis oceniała występy uczestników. Szacowne Jury brało pod uwagę poprawną emisję głosu, dykcję, intonację, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny prezentowanych utworów.

Konkurs rozpoczęła Pani Dyrektor Dorota Majewska wspominając księdza Grzegorza jako kolegę z pracy, następnie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych swoim gościnnym występem ubogacili spotkanie. Na scenie jako pierwszy wystąpił Piotr Mochniak z piosenką „ Na moście wiary” oraz zespół Dzieci Boże z utworem „ Z miłości do Ciebie”.

Oprócz nagród głównych jury przyznało 3 nagrody specjalne oraz Grand Prix dla najlepszej prezentacji. Nagrodę – Wyróżniający się Solista otrzymała Oliwia Nowicka, przygotowywana przez Panią Elżbietę Wacławik. W wykonaniu Oliwii usłyszeliśmy dwa utwory: „Wciąż mnie zadziwiasz” oraz „ Ty tylko mnie poprowadź”.

Nagrodę za szczególne wrażenia artystyczne  otrzymała solistka Kaja Bednarczyk, która wykonała następujące utwory- „ Aniół Stróż” oraz „ Matka, która pod krzyżem stała”. Drugą nagrodę za szczególne wrażenia artystyczne otrzymał zespół Aniołki. Zaśpiewali: „ Wiele jest serc” oraz „ Idzie mój Pan” Opiekunem zespołu jest Pani Mariola Mesjasz.

Grand Prix Jury przyznało Jedynce. W skład tego zespołu wchodzą następujące osoby: Julia Kowalska, Zofia Krupa, Michał Drozd, Natalia Żebiłowicz, Emilia Mysłek, Ala Kramarczyk oraz  Kinga Zawistowska. Jedynka przygotowana przez Panią Krupę zaśpiewała utwory: „Modliła się dziewczyna” oraz „ Nadejdzie dzień”.

Gratulujemy!Wszystkie prezentacje były piękne, bo płynęły z głębi serca. Jeszcze raz składamy wielkie podziękowania artystom i ich opiekunom. Organizatorzy szczególnie dziękują Dyrektorowi BCK-u P. Jackowi Ochmańskiemu za udostępnienie sali. Szczególnie podziękowania kierujemy również pod adresem Jury. Wszystkim dziękujemy.

Anna Dąbrowska