Wielka historia w „Starym Ogólniaku”!

0

Każda okazja do tego, aby zachęcić młodzież do nauki i zgłębiania własnych zainteresowań jest dobra. Z punktu widzenia historii są nimi ważne rocznice – w tym roku dla każdego Polaka najważniejszą powinna być setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości.


Tematyka konkursu „Wiek wolności, walki i niepodległości”, który odbył się 25 kwietnia 2018 roku w Auli I LO w Brzegu dotyczyła drogi, jaką musiało przejść polskie społeczeństwo od upadku powstania styczniowego, a po 11.11.1918 także państwo polskie, aby utrzymać się w gronie niepodległych po 123 latach niewoli – do zamknięcia procesu tworzenia się naszych granic w 1923 roku. Zmagania uczniów wpisują się w program obchodów okrągłej rocznicy wywalczenia przez RP wolności – został on zapoczątkowany w marcu Świętem Patrona.

Podstawowym celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych historią odzyskania przez Polskę nieodległości. Ważnym było również, aby młodzież, która weźmie w konkursie udział, sama zdobywała historyczną wiedzę z różnych źródeł informacji, a także sama kształtowała i wyrabiała swoje poglądy na różne kwestie związane z historią walki o wolną i niepodległą Polskę, a także wybitnymi postaciami, które do wywalczenia tej niepodległości się przyczyniły poprzez swoje czyny i zaangażowanie. Organizatorem turnieju był nauczyciel historii w I LO w Brzegu Pan wicedyrektor Wojciech Wolak.

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański.

Zadania konkursowe, różnorodne w swej formie, sprawdzały m.in. umiejętności analizy materiałów ikonograficznych i źródłowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 90 minut – „walczyli” uczniowie ze szkół z powiatu brzeskiego.

A oto indywidualne wyniki zmagań z historią odbudowy państwa polskiego:

  • I miejsce: Michał Łazarczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu,

  • II miejsce: Michalina Piasecka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu,

  • III miejsce: Jacek Palus z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej odzyskała drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu.

W tym roku cenne nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Radę Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu i Samorząd Uczniowski I LO w Brzegu. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji zmagań organizator składa Paniom z Wydziału Promocji i Rozwoju brzeskiego starostwa.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za przybycie oraz trud włożony w przygotowanie się do zmagań i liczymy na wizytę za rok – na dziesiątą już edycję konkursu w naszej placówce.

Aleksandra Wójcik