Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci w przedszkolu w Mąkoszycach, czyli wspólne ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

0

16 maja 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Mąkoszycach odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, w których mogli wziąć udział wraz z dziećmi. Głównym celem zorganizowanych zajęć było wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a także wspieranie rozwoju zaufania do partnera ćwiczeń.


Kolejnym celem zajęć było rozwijanie u dziecka świadomości własnego ciała i przestrzeni oraz wzmacnianie poczucia jego własnej wartości. Wykonywane przez rodziców i dzieci ćwiczenia miały wspomagać rozwijanie wyobraźni przestrzennej dziecka.

Podczas zajęć dzieci były żywotne i uśmiechnięte. Widać było, że możliwość wspólnej zabawy wraz z rodzicami przyniosła im wiele radości. Satysfakcję ze wspólnej zabawy okazywali również rodzice. Z rozmowy wychowawcy z rodzicami uczestniczącymi w zajęciach wynika, że większość z nich nie ma zbyt wielu okazji do wspólnego aktywnego spędzania czasu i beztroskiej zabawy. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż zajęcia te umożliwiły doskonałą rodzinną zabawę.