Egzamin certyfikowanych klas mundurowych

0

7 czerwca 2018 roku uczniowie certyfikowanej klasy mundurowej II LO w Brzegu zwani także kadetami zdali egzamin przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zagadnienia obejmowały: taktykę, terenoznawstwo, musztrę, pierwszą pomoc przedmedyczną, strzelectwo.


Po zaliczeniu części pisemnej (test był trudny – tak ocenili żołnierze) kadeci przystąpili do sprawdzianu praktycznego. Po całodniowych zmaganiach z trudnymi zadaniami na sali egzaminacyjnej oraz ćwiczeniami sprawnościowymi na poligonie uczniowie dowiedzieli się, że egzamin został zaliczony z wynikiem satysfakcjonującym młode pokolenie.
Wkrótce kadeci rozpoczną kilkudniowy obóz szkoleniowy na terenach poligonowych Pułku Saperów. Szkolenia z zakresu taktyki, obrony przeciwlotniczej, łączności, maskowania ludzi i sprzętu będą się odbywały pod kierunkiem i rozkazami żołnierzy zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej.

MB