II Sympozjum Młodzieżowe

0

W piątek, 15 czerwca 2018 roku, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich brzeskich szkół spotkali się na II Sympozjum Młodzieżowym. Tegoroczna edycja, pod hasłem „Współpraca młodych w mieście Brzeg kluczem do sukcesu”, odbyła się na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr II imienia Zbigniewa Herberta w Brzegu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr VI im. Tadeusza Kościuszki.


Swoim patronatem wydarzenie objęli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Brzegu, Młodzieżowa Rada Miasta Brzeg, Panorama oraz Stowarzyszenie Europa Iuvenis. Smaczny poczęstunek dla uczestników spotkania ufundowali sponsorzy – ZPC Otmuchów S.A. oraz Cukiernia Szatanik.

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9:00, kiedy to wicedyrektor LO nr II, pani Iwona Pasierska oraz dyrektor PSP nr VI, pani Anna Krokosz gorąco przywitały wszystkich zebranych i otworzyły obrady. Jako pierwszy, głos zabrał opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu, pan Piotr Szpulak, który podziękował wszystkim zebranym za chęć współpracy. Następnie, pani Magdalena Lenartowicz, prezes Stowarzyszenia Europa Iuvenis, przedstawiła młodym samorządowcom propozycje pomocy, jaką mogą otrzymać od odpowiednich instytucji.

Główną część spotkania stanowiły: wymiana doświadczeń związanych z pracą w samorządach uczniowskich oraz otwarta dyskusja na temat przedsięwzięcia skierowanego do brzeskiej młodzieży. Formę i metodę integracji, która zyskała jednogłośną aprobatę, zaproponował Zespół Szkół Ekonomicznych. Ustaliwszy wspólny cel, uczestnicy Sympozjum wzięli udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez panią Magdalenę Lenartowicz pt. „Rola samorządów uczniowskich w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Reprezentacje brzeskich szkół, w formie zmodyfikowanej gry planszowej, zmagały się z różnymi etapami pracy nad obmyślonym projektem.

Po zakończonych warsztatach, do współpracy na rzecz miasta zachęciła w swoim przemówieniu przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu, pani Barbara Mrowiec. Sympozjum uświetnił także występ taneczny uczniów PSP nr 6. Kończąc spotkanie, młodzi uczestnicy stworzyli bazę kontaktową do pracy nad wspólnym projektem, o którym jeszcze wiele usłyszymy.

Organizatorzy dziękują za przybycie i zapraszają do wzięcia udziału w przyszłorocznym, III Sympozjum Młodzieżowym!

Wiceprzewodniczący
Forum Młodzieży
Samorządu Województwa Opolskiego
I kadencji
Norbert Madura