Brzeski EKONOMIK w akcji Global Money Week.

0

Komisja Nadzoru Finansowego prowadziła w dniach 27.03-02.04.2017 w polskich szkołach międzynarodową akcję pod nazwą GLOBAL MONEY WEEK (Światowy Tydzień Pieniądza). Tegoroczna VI edycja tej akcji przebiegała w dniach 27.03-02.04.2017 pod hasłem: „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”.
Nasza szkoła włączyła się do akcji pod kierunkiem naszej nauczycielki, pani Janiny Wcisło. Najbardziej aktywna była nasza klasa – 1 technika ekonomisty, która przez cały tydzień realizowała różne zadania. Wykonując te zadania sami zdobywaliśmy wiedzę o oszczędzaniu pieniędzy i inwestowaniu ich w różne instrumenty rynku finansowego. Aby przybliżyć koleżankom i kolegom te tematy wykonaliśmy tematyczną gazetkę, opracowywaliśmy prezentacje multimedialne, opracowaliśmy pytania konkursowe. Przygotowaliśmy kwestionariusz ankietowy, który wykorzystamy do badania stanu wiedzy finansowej u uczniów naszej szkoły. Szlifowaliśmy też umiejętności w zakresie zarabiania środków pieniężnych oraz ich inwestowania wykorzystując do tego różne gry biznesowe.
Teraz bardziej rozumiemy problem oszczędzania pieniędzy.
Wiedza finansowa jest wszystkim nam bardzo potrzebna bo przecież musimy już od najmłodszych lat myśleć o naszej przyszłości, szczególnie o emeryturze. Międzynarodowe raporty finansowe pokazują, że odsetek oszczędzających Polaków nie przekracza 20%. Jesteśmy pod tym względem na końcu w rankingu opracowanym przez Bank Światowy (dane z roku 2014 ).
Czy wiecie , że lepiej od nas oszczędzają nawet Litwini, Słowacy, Białorusini ? Specjaliści od finansów mówią, że żyjemy ponad stan. Czas zatem aby to zmienić.
klasa 1 TE w ZSE w Brzegu

Celem tej akcji jest zapoznanie uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z różnymi sposobami inwestycyjnego zarządzania portfelem środków pieniężnych. Mówiąc inaczej chodzi o Nasza szkoła włączyła się w tę akcję, szczególnie klasa 1Technik Ekonomista. Koordynatorem całej akcji była nasza nauczycielka Janina Wcisło, której zawdzięczamy naszą wiedzę na temat gospodarki finansowej. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy uczniom naszej szkoły jak ważne jest oszczędzanie i planowanie swojej przyszłości.
Pracę wykonały :
Karolina Gruszczyńska
Izabela Figas
Justyna Kowalska