Bioodkrywcy z Ósemki

0

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej rozpoczęło realizację II edycji projektu „Bioodkrywcy – ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy brzeskie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 zawsze chętnie korzysta z możliwości nauczania przez doświadczenie. Realizacja podstawy programowej z przyrody w terenie, możliwość poszerzenia uczniowskiej wiedzy o nowe wiadomości, przeżycie ciekawej przygody to wystarczające powody, aby włączyć się w projekt.


5 kwietnia uczniowie klas 4 a PSP8 pod opieką p. Teresa Medyńskiej – Aporowicz, p. Iwony Pasternak i p. Darii Maryszczak oraz klasy 5 PSP5 pod opieką p. Gabrieli Koryckiej, a 7 kwietnia uczniowie klas 4b i 4c pod opieką p. Weroniki Tworowskiej, p. Anny Bromboszcz uczestniczyli w zajęciach na terenie wrocławskiego ZOO. Zajęcia podzielone były na dwie części.

  • Zajęcia warsztatowe stacjonarne w sali edukacyjnej w Terrarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnej, przeprowadzane przez wykwalifikowanych edukatorów. Podczas godzinnych zajęć wykorzystane zostały m.in. kostki edukacyjne, a warsztaty miały charakter interaktywny.

  • Zajęcia warsztatowe terenowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Zajęcia miały charakter gry terenowej, prowadzonej według założonego scenariusza przez nauczycieli – opiekunów uczestniczących w warsztatach. Gra terenowa polega na przejściu wyznaczonej trasy i odnalezieniu 12 punktów z pytaniami oraz zadaniami, dotyczącymi określonych gatunków zwierząt i miejsc (siedlisk). Czas przewidziany na grę terenową to 2,5 – 3 godziny.

Przed wejściem na teren ZOO dzieci otrzymały materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów terenowych. Komplet składał się z broszury edukacyjnej, naklejek i mapki ZOO z wyznaczoną trasą. Nauczyciele dostali mapkę oraz broszurę, w której znajdował się instruktaż do gry oraz odpowiedzi do zadań. Do przeprowadzenia jednego zadania gry terenowej potrzebne były lupy, które nauczyciele pobrali w punkcie informacyjnym ZOO.

Uczestnicy przemierzali trasę, kierując się mapą. Dochodzili do punktów z zadaniami, oznaczonymi w terenie tabliczkami. Na każdym stanowisku odpowiadali na pytanie znajdujące się na tabliczce i wykonywali zadanie. Uzyskane odpowiedzi zapisywali w broszurze edukacyjnej. Po prawidłowym wykonaniu zadania uczniowie przyklejali w odpowiednie miejsce na broszurze edukacyjnej naklejkę potwierdzającą wykonanie zadania.

Pytania dotyczyły przystosowań, trybu życia, siedliska, odżywiania się, zagrożeń oraz cech charakterystycznych gatunku. Przy każdym zwierzęciu dzieci wpisywały do broszury jego status zagrożenia. Zadania dotyczyły obserwacji, np. rozpoznawania tropów, gatunków drzew, śladów obecności zwierząt, wykonywania rysunków. Odpowiedzi na pytania znajdowały się na materiałach stanowiących oprawę edukacyjną: etykiety, panele edukacyjne, inne elementy będące stałym wyposażeniem ZOO.

Zajęcia były bardzo interesujące, szczególnie podobała się dzieciom gra terenowa. Dzięki uczestnictwu w warsztatach poszerzyły swoją wiedzę i doskonale się bawiły. Dowiedziały się, gdzie żyją bolenie, czym żywi się ropucha zielona, skąd wywodzi się nazwa „puchacz”, od czego zależy kształt dzioba ptaka, jak wygląda gniazdo czapli siwej, na czym polega przystosowanie żubra do życia w puszczy, jakie ślady zostawia wilk, jak odróżnić fokę od kotika, czy ryś jest zwierzęciem chronionym, co znaczy „gawrowanie” niedźwiedzia brunatnego. Pomyślne przemierzenie całej trasy, udzielenie właściwych odpowiedzi i prawidłowe wykonanie zadań wymagały szczególnego współdziałania poszczególnych grup. Młodzi odkrywcy nie tylko przyswoili sobie wiadomości z zakresu przyrody i ekologii, ale nauczyli się, jak ważna jest współpraca, podział zadań i odpowiedzialność zbiorowa. Mimo że drugiej grupie nie dopisała pogoda, wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyliby w kolejnej lekcji w terenie. Dziękujemy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej za zaproszenie do udziału w projekcie „Bioodkrywcy”.

Teresa Medyńska – Aporowicz