Odkrywanie talentów w PSP 5 Brzeg

0

Koniec roku szkolnego, to dla nauczyciela czas podsumowań, analiz, obiektywnego spojrzenia na swoje zawodowe osiągnięcia. Najważniejsze i najpiękniejsze to te, które dotyczą ucznia. Wśród nich są osiągnięcia bardzo mierzalne i widoczne – dydaktyczne, potwierdzone wynikami konkursów czy ocenami. Są też te inne – niezwykle ważne, długoterminowe – wychowawcze. Jedne i drugie są niezwykle ważne i najczęściej wzajemnie zależą one od siebie.


 

„Im dajesz więcej, tym większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”

Antoine de Saint Exupery

Impulsem do napisania tego artykułu są prowadzone przez mnie zajęcia i chęć podzielenia się z czytającymi odkrytymi przeze mnie uczniowskimi talentami. Cieszy mnie, kiedy uczniowie mają do mnie zaufanie, kiedy chętnie przychodzą na moje zajęcia i pozwalają mi odkryć potencjał, który w nich drzemie, a którego ktoś przede mną nie dostrzegł. Podczas zajęć z uczniem stawiam przede wszystkim na takie elementy, które są zgodne z jego upodobaniami. Sądzę bowiem, że najefektywniej pracuje się z dzieckiem, kiedy wchodzi się w jego świat zainteresowań, często świat bardzo hermetyczny – niedostępny wszystkim.

Niezwykłym odkryciem tego roku jest dla mnie twórczość Olka – ucznia klasy IV, z którym pracuję indywidualnie już drugi rok. Jego postępy w nauce są nie do przecenienia – pracował na nie ciężko na zajęciach lekcyjnych oraz w domu. Mnie pozwolił odkryć swój talent. Wśród różnych zajęć – zabaw, np. w kasjera, kucharza, klienta sklepu, kelnera, przewodnika, w II półroczu pojawiła się zabawa w artystę. Tworzyłam z Olkiem wspólne prace plastyczne – on rysował a ja dodawałam koloru. I tak się zaczęło odkrywanie talentu tego sympatycznego jedenastolatka.

Kim jest więc Olek? Utalentowanym plastycznie chłopcem, miłym, skromnym, kulturalnym dzieciakiem o bystrym spojrzeniu i czułym sercu. Lubi rysować, najchętniej pojazdy i budynki, w których zachowane są najmniejsze detale (np. liczba okien). Rozmiar kartki nie ma dla Olka znaczenia. Odpowiednio rozmieszcza rysowane elementy zarówno na brystolu, jak i kartce z bloku. Jego rysunki powstają wyłącznie z pamięci. Wystarczy 30 minut, by ze wszystkimi szczegółami pojawił się okazały rysunek. Olek wykonuje swoje prace głównie w ołówku i w kredce. W wytworach przeważają kolory ciepłe i pastelowe, które oddają jego stan emocjonalny towarzyszący mu podczas zajęć. Uwielbiam przyglądać się pracy Olka, który rysuje w skupieniu i z dużym zaangażowaniem, jak prawdziwy artysta .

Postanowiłam jak prawdziwemu artyście stworzyć wystawę – w Dniu Dziecka po raz pierwszy każdy uczeń, rodzic, nauczyciel, gość szkoły mógł podziwiać rysunki wyeksponowane na szkolnych sztalugach. Dla Olka było to niezwykłe wydarzenie i przeżycie, bowiem po raz pierwszy jego talent mogli podziwiać rówieśnicy z klasy i pozostali uczniowie. Cała społeczność szkolna dowiedziała się, jakie zdolności skrywał w sobie ten niepozorny uczeń. Olek za swoje prace otrzymał nagrodę. To jego pierwsza nagroda i pierwsze wystąpienie wśród innych nagrodzonych uczniów. Jak bardzo Olek był szczęśliwy opisywać nie muszę.

Warto napisać, że i ja czerpię wiele z pracy z Olkiem – na pewnym szkoleniu usłyszałam, że neurony umierają z nudów. Tracey Shors twierdzi , że ,, Nawet w dojrzałym mózgu codziennie powstają nowe komórki nerwowe. Z ostatnich badań wynika, że wspomagają one złożone procesy uczenia się, a im więcej wymagamy w tym lepszej są formie. Nieużywane – giną”. Warto więc inwestować swój czas i wysiłek w pracę z ludźmi.

Podsumowując, pomagając, nie wiemy, które zdolności zostaną najlepiej rozwinięte, dlatego warto wychowywać dzieci w duchu optymizmu i wiary w ich zdolności. W ten sposób nie zamykamy przed nimi drogi odkrywania możliwości ich własnego umysłu. Kto wie, czy przyszłość Olka nie będzie związana z pracą artystyczną?

Ja wiem, że to jego mocna strona!

Sukces, który satysfakcjonuje życie, nie jest udziałem ludzi w czepku urodzonych, ale świadomie i mądrze kształtowanych.

Alina Zalewska

pedagog PSP nr 5 w Brzegu