Zlecono ekspertyzę mostu na drodze Kruszyna-Prędocin

0

Na początku września rozpoczęły się prace remontowe mostu na trasie Kruszyna-Prędocin. Miały one polegać na wymianie dyliny górnej i dolnej. Po zdjęciu drewnianych elementów okazało się, że konstrukcja jest bardziej uszkodzona, niż początkowo zakładano.


W piątek (6 października) przy uszkodzonej przeprawie przeprowadzone zostało spotkanie, mające na celu ustalenie dokładnego planu działania. Uczestniczyli w nim: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, członek Zarządu Powiatu Brzeskiego Jacek Hargot, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Kowalski, Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Janusz Koronkiewicz i Sołtys Prędocina Piotr Wysocki.

Aktualnie zostało już zlecone wykonanie ekspertyzy przeprawy, którą przygotuje wrocławskie biuro specjalizujące się w budowie i remoncie mostów. Ma ona być gotowa do końca listopada bieżącego roku. Dopiero po wykonaniu badań wytrzymałościowych będzie wiadomo, które elementy mostu będą musiały zostać wymienione, a które wzmocnione. Najgorszy scenariusz zakłada budowę nowej przeprawy. Orientacyjny koszt inwestycji będzie znany po zapoznaniu się z badaniami. Opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i remont lub przebudowa mostu może trwać aż do końca przyszłego roku.