Nominacje na stanowiska Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

0

W ubiegłą środę (4 października) Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański wręczył Agnieszce Kilimiak nominację na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. List gratulacyjny odebrał również Dariusz Byczkowski, który 29 września otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego nominację na stanowisko Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.


Agnieszka Kilimiak jest wieloletnim pracownikiem Inspekcji Sanitarnej. Dotychczas pełniła funkcję Kierownika Oddziału Higieny Pracy. Kierując oddziałem prowadziła m.in nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, postępowania w sprawach chorób zawodowych oraz kontrole obrotu chemikaliami.

Dariusz Byczkowski przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu. Ostatnio piastował stanowisko zastępcy dyrektora opolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.