Wniosek o umieszczenie muzeum i kaplicy na liście Pomników Historii

0

W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański – w imieniu dyrektora Muzeum Piastów Śląskich i proboszcza parafii św. Krzyża – złożył wniosek o umieszczenie Muzeum Piastów Śląskich oraz kaplicy zamkowej pw. św. Jadwigi na prezydenckiej liście Pomników Historii. Działania starosty aktywnie wpiera Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, a także samorząd województwa opolskiego, który przekazał środki w kwocie 10 000 zł na sporządzenie stosownej dokumentacji.


Dwutomowa dokumentacja, szczegółowo opisująca zabytki, trafiła na biurko Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zaopiniowaniu konserwator przekaże ją do dalszej analizy m.in. przez urzędników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ostateczną decyzję o ustanowieniu Pomnika Historii podejmie Prezydent RP Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że status Pomnika Historii nadawany jest od 1994 roku. Do dziś na terenie kraju jedynie siedemdziesiąt zabytków (w tym cztery na Opolszczyźnie) może się pochwalić tym wyróżnieniem. Wkrótce Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i kaplica pw. św. Jadwigi mogą dołączyć do tego elitarnego grona.

Pomnik Historii to najwyższe wyróżnienie nadawane zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym. Muszą one cechować się dużą wartością historyczną, naukową i artystyczną oraz posiadać znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Uznanie zabytku za Pomnik Historii to nie tylko nobilitacja, ale również realne korzyści. Instytucje krajowe, takie jak Narodowy Instytut Dziedzictwa, podejmują działania na rzecz ich dodatkowej promocji. W programach pomocowych, przy ocenie wniosków, przyznawane są im ponadto dodatkowe punkty. Od pewnego czasu mówi się także o ustanowieniu programu finansowego przeznaczonego wyłącznie na wsparcie Pomników Historii.