Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

0

26 października w Urzędzie Skarbowym w Brzegu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami biur rachunkowych i organizacji branżowych, mające na celu zwiększenia świadomości w zakresie zwalczania nadużyć i nieprawidłowości podatkowych.


W trakcie szkolenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wraz z pracownikami koncentrował się w szczególności na zagadnieniach:
– weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
– bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Dodatkowo w ramach rozpoczynającej się kampanii informacyjnej dla mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2018 r. mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT), przybliżone zostały zagadnienia z tego obszaru.
Ten zakres będzie również omawiany przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brzegu na szkoleniach zorganizowanych w listopadzie 2017 r. i stanie się tematem przewodnim w ramach akcji „WTORKI z JPK” aby dotrzeć do jak największej grupy mikroprzedsiębiorców.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach mikroprzedsiębiorców i ich przedstawicieli oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w tych szkoleniach w następujących dniach:
– 7 listopada (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzegu
– 14 listopada (wtorek) o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
– 21 listopada (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzegu

Informacyjnie podaje się, że w kolejny wtorek 28.11.2017 r. z inicjatywy i na zaproszenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie pracownicy urzędu poprowadzą również szkolenie dla rolników – „Podatek VAT w rolnictwie”.