Laury Umiejętności i Kompetencji

2

W piątkowy wieczór (12 stycznia), na uroczystej gali, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą w opolskim „Okrąglaku” wręczone zostały „Laury Umiejętności i Kompetencji”. Jest to nagroda mająca ogólnopolski, a nawet europejski wymiar, pomimo swoich regionalnych korzeni. Od 1992 roku jest ona przyznawana menedżerom, firmom, organizacjom i instytucjom, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytetom moralnym i najwybitniejszym reprezentantom nauki, oświaty, kultury i sztuki.


W tym roku kapituła zdecydowała o przyznaniu „Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji” Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu. Nagroda ta przyznana została za: pracę na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu brzeskiego; działania na rzecz poprawy komunikacji z innymi powiatami i województwami; przeprowadzenie kluczowych, ponadregionalnych inwestycji oraz troskę o poprawę opieki zdrowotnej.

Powiat Brzeski miał podczas piątkowej gali bardzo mocną reprezentację. „Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji” otrzymali bowiem: Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego, Janusz Piotrowicz – właściciel restauracji „Wozownia” oraz Bogdan Nowak (w którego imieniu nagrodę odebrał dyrektor BCM Krzysztof Konik) i Dariusz Banik – najwyższej klasy specjaliści od rehabilitacji z Brzeskiego Centrum Medycznego.

Uroczystą galę, która trwała w opolskim „Okrąglaku” do późnych godzin wieczornych, zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.