Zamek Piastów Śląskich wkrótce może stać się zabytkiem klasy światowej

1
pomnik historii zamek piastów

Grupa robocza ekspertów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa wizytowała wczoraj (18.01) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Konserwatorzy prowadzili prace w związku ze staraniami o nadanie Zamkowi wraz z Kaplicą św. Jadwigi statusu pomnika historii. Dawna rezydencja książąt jeszcze w tym roku może znaleźć się na liście najcenniejszych i wyróżnionych zabytków, takich jak: Kopalnia Soli w Wieliczce, Kopiec Kościuszki w Krakowie, Zamek w Malborku, czy Jasna Góra w Częstochowie.


Przypomnijmy, że wniosek Powiatu Brzeskiego i dyrektora Muzeum już wcześniej otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pobyt ekspertów z NID-u miał charakter roboczy i opiniotwórczy. Dodajmy, że status pomnika historii może zostać przyznany tylko zabytkom klasy „0”, czyli o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej.

– Mamy dużą szansę na nominację. Ostateczną decyzję w drodze rozporządzenia podejmuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Status pomnika historii byłby ogromną nobilitacją dla naszego Zamku i prestiżem dla miasta oraz całego powiatu brzeskiego. Pomnikami historii są m.in. takie obiekty i przestrzenie jak: Jasna Góra, Westerplatte, Grunwald, Kopiec Kościuszki, Zamek w Malborku, czy Kopalnia Soli w Wieliczce – mówi Dariusz Byczkowski. – To jest również ważne dlatego, że te ziemie przez kilkaset lat nie były polskie, a na portalu nad naszą bramą wjazdową do zamku jest manifestacja polskości. Dynastia Piastów, dwa rzędy rzeźb władców polskich oraz piastowskich książąt śląskich, herb Jagiellonów – wylicza dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i dodaje – To tutaj są korzenie piastowskiej Polski.

Decyzja o nadaniu statusu pomnika historii dla „Śląskiego Wawelu” prawdopodobnie zapadnie w pierwszym kwartale 2018 roku. Ważne znaczenie będzie miała opinia ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.