71. rocznica wyzwolenia obozu Brieg-Pampitz

0

W ubiegły piątek (22 kwietnia) odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą wyzwolenia obozu Brieg-Pampitz. Jak co roku udział wzięli w nich przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Wicestarostą Powiatu Brzeskiego Janem Golonką i Wójtem Gminy Skarbimierz Andrzejem Pulitem.


Pod pamiątkową tablicą obecne były również poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych, młodzież i dzieci z okolicznych szkół oraz żołnierze z 1. Brzeskiego Pułku Saperów.

W pierwszym roku II wojny światowej w Pępicach Niemcy utworzyli obóz jeniecki. Przebywali w nim głównie Polacy i Francuzi, a także robotnicy żydowscy z gett w Będzinie, Sosnowcu i Czeladzi.
Niewolnicza, wyczerpująca praca przy budowie lotniska wojskowego była ponad siły dla wielu więźniów. Chorych, wycieńczonych i niezdolnych do dalszej pracy odsyłano do gett, aby ukryć rzeczywistą śmiertelność w obozie.

7 sierpnia 1944 roku obóz został przekształcony w filię hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Nastąpiła wówczas selekcja żydowskich więźniów Na ich miejsce przywieziono Polaków, z których większość pochodziła z ewakuowanego więzienia na Pawiaku w Warszawie.

„Dzisiaj, w 71. rocznicę wyzwolenia obozu Brieg-Pampitz, spotykamy się, aby wspólnie wspominać wszystkich tych, którzy w nieludzkich warunkach zmuszeni byli przebywać i pracować w tym miejscu – mówił podczas swojego przemówienia Wicestarosta Jan Golonka. Wszystkich tych, którzy stracili w nim zdrowie i życie. Tego typu miejsca, takie pamiątkowe tablice, jak ta, przy której się spotykamy, mają na celu nie tylko przypominać o tym, co się tu wydarzyło. Mają również inny, być może nawet ważniejszy cel. Mają uświadamiać nam, ludziom, że bez względu na wszystko nie możemy dopuścić, aby historia zatoczyła koło i wróciły do nas tragiczne realia II wojny światowej”.