Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

2

Organizacje pozarządowe są miejscem dla chcących aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. To miejsce samorealizacji konkretnych osób, to także uzupełnienie działań administracji na rzecz aktywności i poprawy jakości życia obywateli.


Rada działalności pożytku publicznego to ciało konsultacyjne oraz opiniotwórcze dla administracji publicznej. 20 kwietnia br. odbyło się I posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na którym w tajnym głosowaniu wybrano zarząd w następującym składzie: przewodniczący- Mieczysław Niedźwiedź, zastępca przewodniczącego – Jadwiga Kulczycka, sekretarz – Magdalena Kłoda.

Rozmowa z przewodniczącym Mieczysławem Niedźwiedziem

Skąd wziął się pomysł powołania takiej rady ?
Mieczysław Niedźwiedź: Od kilku lat organizacje pozarządowe (NGO) działające na obszarze powiatu brzeskiego zgłaszały potrzebę utworzenia rady , która współpracując z samorządem powiatowym mogłaby prezentować swoje stanowisko w sprawach dotyczących funkcjonowania i roli NGO w życiu publicznym powiatu. Zrealizowany wspólnie przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM i Powiat Brzeski projekt pn. „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego” wśród wielu oczekiwań wskazał konieczność powołania takiej rady. W ubiegłym roku grupa inicjatywna złożyła do starosty Macieja Stefańskiego wniosek o utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, a Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu pełnej procedury podjął stosowną uchwałą powołując radę.

Ilu członków liczy rada?
Mieczysław Niedźwiedź: Na podstawie uchwały Rady Powiatu Brzeskiego określono iż rada składa się będzie z 13 członków w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 rady powiatu i 3 przedstawicieli zarządu powiatu. Przedstawiciele NGO w lutym br. zostali wybrani w głosowaniu, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane organizacje z terenu powiatu brzeskiego. W marcu br. Zarząd Powiatu Brzeskiego podjął uchwałę w sprawie powołania rady w następującym składzie: Jadwiga Kulczycka ( LGD Stobrawski Zielony Szlak), Magdalena Kłoda (Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM), Józef Hrynczyszyn ( Odnowa Wsi Szydłowice), Barbara Janek (Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „Felix”), Robert Janocha (Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”), Robert Laszuk (Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”) Małgorzata Wołowicz (Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu), Dorota Mrowiec (Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” ), Dariusz Socha, Tomasz Komarnicki (radni Rady Powiatu Brzeskiego) oraz reprezentujący Zarząd Powiatu Genowefa Prorok (sekretarz), Barbara Bednarz (skarbnik), Mieczysław Niedźwiedź (naczelnik wydziału Rozwoju i Promocji)

Jakie są główne cele działalności rady?
Mieczysław Niedźwiedź: Zakres działania Rady wynika wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego i obejmuje m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, projektów współpracy samorządu powiatowego z organizacjami, strategii rozwoju powiatu, udzielanie pomocy w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Jakie są pierwsze działania rady?
Mieczysław Niedźwiedź: Na pierwszym posiedzeniu Rady zgłosiłem pomysł, aby na dwudniowym Święcie Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się w Łosiowie dzień 8 maja (niedziela) uczynić Dniem Organizacji Pozarządowych. Rada wyraziła zgodę stąd nasze stowarzyszenia i fundacje będą mogły tam zaprezentować swoją ofertę działalności. Mamy już potwierdzenia od zainteresowanych i wszystkie zaoferowane stoiska są zajęte z czego bardzo się cieszymy.
Zapraszamy mieszkańców powiatu brzeskiego do Łosiowa.