Najważniejsza jest gospodarka – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Niezależne instytucje coraz częściej potwierdzają bardzo dobrą sytuację ekonomiczną panującą w Polsce. Teraz agencja ratingowa S&P potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową naszego kraju. Uzasadniając decyzję wskazała m.in. na solidne fundamenty polskiej gospodarki, wzrastające wpływy środków z Unii Europejskiej oraz silny popyt zewnętrzny. S&P przedstawiła również prognozy wskaźników makroekonomicznych i oszacowała, że wzrost realnego PKB w 2017 roku wyniesie 4,2%, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,6%. To dane powyżej oczekiwań.


Rezygnacja z elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Dobra polityka ekonomiczna pozwala na podejmowanie kolejnych działań korzystnych dla gospodarki Polski. Zdecydowaliśmy się na rezygnację z elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To realne oszczędności rzędu 60 milionów zł. Wicepremier Mateusz Morawiecki zdecydował o rezygnacji z FCL po analizie parametrów makroekonomicznych oraz ocenie stabilności i rezerw walutowych w Narodowym Banku Polskim. Na obecną chwilę takie wsparcie nie jest konieczne. W 2017 roku koszt rocznej opłaty za gotowość do wykorzystania linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł 69,2 miliona zł. Łącznie uruchomienie tej linii kosztowało nas ok. 2 miliardy zł. Oszczędności te będzie można spożytkować w innych dziedzinach życia publicznego.

Skuteczność Ministerstwa Finansów w ograniczeniu luki VAT
Organizacje zewnętrzne (PwC, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – CASE) potwierdzają skuteczność Ministerstwa Finansów w ograniczeniu luki w ściągalności podatku VAT. Przypomnę tylko, że według szacunków ekspertów PwC luka VAT w Polsce w 2017 roku spadnie z 2,9% PKB do 2% PKB. Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy oznacza to zysk dla państwowej kasy ok. 17-18 miliardów zł. PwC przewiduje, że dochody z VAT wzrosną o około 19% w porównaniu do 2016 roku, i wyniosą nieco ponad 150 miliardów zł. PwC w swoim raporcie bardzo pozytywnie ocenia nasze działania podatkowe, w tym działania uszczelniające, m.in. mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), który jest planowany do wprowadzenia w 2018 roku. Z najnowszych szacunków Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) wynika, że luka w VAT spadnie poniżej 17% w 2017 roku, a w 2018 roku poniżej 13%, czyli do poziomu notowanego w ostatnich latach w krajach takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Spadek luki w VAT o ponad 12 pkt procentowych w ciągu zaledwie dwóch lat byłby więc dużym sukcesem, ponieważ w ostatnim czasie nie udało się tego dokonać żadnemu z krajów UE. Na rosnącą ściągalność VAT w Polsce miało wpływ wprowadzenie przez obecny rząd wielu rozwiązań, które uszczelniły pobór. Wśród nich są: Jednolity Plik Kontrolny, pakiet paliwowy i przewozowy, analiza BIG DATA, dzięki nowemu modelowi analizy danych i stosowanych w niej algorytmach, jesteśmy w stanie z milionów informacji o firmach wychwycić te najważniejsze. Pozwoli to wykrywać budzące podejrzenia relacje między firmami polskimi i zagranicznymi i określić grupę podmiotów podwyższonego ryzyka, które powinny być monitorowane.

Działania Wicepremiera Morawieckiego
Wicepremier Mateusz Morawiecki podejmuje szereg działań promujących polską gospodarkę, ostatnio przebywał m.in. w USA. Spotkał się tam z Polonią oraz inwestorami, rozmowy dotyczyły kwestii gospodarczych i coraz lepszych prognoz rozwoju dla kraju. Podczas wizyty w USA, wicepremier ogłosił kolejną inwestycję Guardian Glass w Polsce. Guardian Glass – jeden z czołowych producentów szkła na świecie, po raz kolejny wybrał Polskę. Nowy zakład powstanie w pobliżu już istniejącego, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie to największa prowadzona od podstaw inwestycja kapitałowa w historii firmy. Z kolei w Waszyngtonie odbywało się 13-14 października spotkanie gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ). Mateusz Morawiecki, jako gubernator MFW z ramienia Polski, uczestniczył w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ. Wówczas to o współpracy gospodarczej Polska-USA Mateusz Morawiecki rozmawiał m.in z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem. Szef resortów rozwoju i finansów spotkał się też m.in z prezesem Banku Światowego Jimem Yongiem Kimem, prezesem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Jinem Liqunem oraz szefem Wydziału ds. Europejskich MFW, Poulem Thomsenem. Wicepremier był też gościem Amerykańsko-Polskiej Rady Biznesu (US-Poland Business Council). Niebawem będzie już zapewne widać kolejne efekty tych rozmów i świetnych relacji jakie ze swoimi partnerami nawiązuje Mateusz Morawiecki. Bo najważniejsza jest gospodarka…


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.