Kontrole numerów porządkowych w gminie Grodków

0

Straż Miejska w Grodkowie kontynuuje kontrole numerów porządkowych posesji na terenie Gminy Grodków. Obecnie kontrolowane są następujące miejscowości: Gola Grodkowska, Bogdanów, Jeszkotle oraz Zielonkowice.


Kontrole mają na celu usprawnienie działań ratowniczych służbom ratunkowym, które w wielu przypadkach nie są w stanie dotrzeć na miejsce interwencji z powodu braku numeracji na budynkach. Powyższe działania obejmą całą gminę i miasto Grodków.

Art.  64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.