Wójt Pulit i więzienie w cieniu rozdzielenia Gminy i Miasta Brzeg – felieton Grzegorza Surdyki

7
Brzeg Skarbimierz

W Panoramie Powiatu nr 5/345 z dn. 8 lutego 2018r. w artykule pt. „Skarbimierz nie ma terenów dla więzienia. Zdaniem Andrzeja Pulita burmistrz Brzegu powinien przeprowadzić referendum” ze zdumieniem przeczytałem wypowiedź wójta Skarbimierza – A. Pulita. Odniósł się on w kontekście wybudowania w Brzegu nowego więzienia: „Brzeg ciągle szuka wielkiej inwestycji i burmistrz ma w końcu okazję, aby pochwalić się taką inwestycją. Moim zdaniem, żeby burmistrz wybrnął z sytuacji najzwyczajniej w świecie powinien przeprowadzić konsultacje albo referendum i spokojnie wykonać wolę ludu – dodaje wójt Skarbimierza”.


Nie ukrywam, że niemal spadłem z krzesła po przeczytaniu powyższych słów człowieka, który swym działaniem miał i jak widać do dziś chce mieć ogromny wpływ na to co dzieje się w Brzegu.

Przypomnijmy, zanim pan Pulit został wójtem gminy Skarbimierz był zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Brzeg. To właśnie wtedy na początku lat ’90 miał miejsce pierwszy poważny „grzech” brzeskiego samorządu. Radni Gminy i Miasta Brzeg z zastępcą burmistrza – panem Pulitem – na czele oddzielili od Brzegu potencjalne tereny inwestycyjne i zamknęli na lata piękne piastowskie miasto po obrysie, skazując je tą decyzją na degrengoladę, pełzanie i inwestycyjny regres.

Pan Puit był wówczas jednym z głównych architektów wydzielenia terenów wiejskich w osobną Jednostkę Samorządu Terytorialnego – gminę Skarbimierz. Piękne, książęce miasto Brzeg z tak wspaniałym potencjałem historycznym, dorobkiem kulturowym, cudowną zielenią i osobliwym charakterem zamiast dynamicznie się rozwijać jak inne gminy wiejsko-miejskie ulega bezwładowi i cofa się pogrążone w marazmie.

Jak dzisiaj czytam wypowiedź Pulita doradzającego obecnemu burmistrzowi Brzegu: „Moim zdaniem, żeby burmistrz wybrnął z sytuacji najzwyczajniej w świecie powinien przeprowadzić konsultacje albo referendum i spokojnie wykonać wolę ludu” to przysłowiowy nóż mi się w kieszeni otwiera.

Gdy ówczesny zastępca burmistrza Brzegu a wcześniej sołtys Lipek – Andrzej Pulit – doprowadzał do najbardziej skandalicznej decyzji brzeskiego samorządu – rozdzielenia Gminy i Miasta Brzeg na dwie mniejsze jednostki administracyjne, nie myślał wtedy o przeprowadzeniu referendum pośród mieszkańców Brzegu. Nie zadał sobie trudu aby zapytać brzeżan  czy zgadzają się z tak kontrowersyjnym pomysłem, który niewątpliwie będzie miał kolosalny wpływ na przyszłość ich miasta!

Najwyższy czas by mieszkańcy Brzegu zwrócili uwagę na to kto doprowadził nasze miasto do dzisiejszego stanu, w którym burmistrz chcąc zwiększyć gminne dochody budżetowe jest zmuszony serwować mieszkańcom wybudowanie nowego więzienia.

Grzegorz Surdyka
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz