Zdrowie nie ma barw partyjnych – Felieton Posła RP Tomasza Kostusia z cyklu Widziane z Wiejskiej

0

Wszyscy Polacy mają konstytucyjnie zapewnione prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Czy faktycznie jednak dostęp do opieki zdrowotnej jest równy dla mieszkańców wszystkich regionów? Odpowiedź jest prosta – nie. Z problemem niedofinansowania świadczeń zdrowotnych zmagać musimy się, np. my – mieszkańcy Opolszczyzny.


Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami naszego kraju są faktem. Skierowałem w tej sprawie, 8. lutego 2018 roku, interpelację do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Interpelację wsparli posłowie opozycji z Opolszczyzny, wszak zdrowie nie ma barw partyjnych, a poprawa sytuacji powinna być dla wszystkich priorytetem. Warto podkreślić, że w tej sprawie wypowiedzieli się także radni Sejmiku Województwa Opolskiego, którzy opracowali Apel, w sprawie zmniejszenia nierówności.

W apelu tym, radni Sejmiku Województwa Opolskiego podkreślają, że niedofinansowanie świadczeń zdrowotnych ogranicza dostęp pacjentów do profesjonalnej opieki medycznej, co bezpośrednio wpływa na wzrastające ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańców naszego województwa. W dokumencie wskazano również konieczność długotrwałego czasu oczekiwania na dostęp do specjalistów i lekarzy, a także szereg innych problemów dotyczących opolskiej służby zdrowia, które należy rozwiązać jak najszybciej i którymi – miejmy nadzieję Ministerstwo Zdrowia, Rząd zajmą się jak najszybciej.

Szkodliwy algorytm
Decydujący w podziale pieniędzy na służbę zdrowia w województwach jest algorytm. W ślad za nim wielkość środków zależna jest głównie liczba ubezpieczonych w danym województwie. W moim odczuciu, jak i zdaniem radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, taki podział jest szkodliwy. Nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb naszego regionu, a także skutkuje m.in. zmniejszaniem się dostępu do świadczeń zdrowotnych nas wszystkich – mieszkańców Opolszczyzny. Co za tym idzie, pod tym kątem – pod kątem finansowania służby zdrowia – nasze województwo wypada blado w porównaniu do województw sąsiednich i innych regionów kraju. Nie pomaga także doraźne ratowanie braków finansowych dodatkowymi środkami finansowymi z rezerw i funduszu zapasowego. Aby uzdrowić finanse opolskiej służby zdrowia trzeba zadziałać szybko, efektywnie i trwale – zmienić szkodliwy i niewłaściwie funkcjonujący algorytm.

Jawna dyskryminacja pacjentów z Opolszczyzny
Średnia wartość świadczenia na 10 tysięcy uprawnionych była w naszym województwie aż o 6,7% niższa od reszty kraju i jednocześnie była najniższa w Polsce! Przedstawiciele Rządu i Ministerstwo Zdrowia zdają się nie zauważać wagi problemu. Coraz więcej mieszkańców Opolszczyzny wyjeżdża na leczenie do innych województw. Najbardziej cierpią na tym starsi pacjenci, rzadziej korzystający z usług poza regionem. Mając na uwadze między innymi te argumenty należy stwierdzić, że aktualnie obowiązujący algorytm prowadzi do jawnej dyskryminacji opolskich pacjentów, którzy nie są przecież winni temu, że ich województwo cierpi z powodu błędnej matematycznej formuły, przez którą świadczenia zdrowotne są niedoszacowane.

Należy także jasno powiedzieć, że winne tej sytuacji nie są samorządy, lecz błędna i źle przemyślana polityka ochrony zdrowia na poziomie państwa. Najbardziej poszkodowani są oczywiście pacjenci, którzy nie mogąc liczyć na kompleksową i profesjonalną opiekę, zmuszani są do poszukiwania pomocy w innych regionach Polski. W jeszcze gorszej sytuacji są te osoby, które z racji wieku nie mogą korzystać ze świadczeń poza regionem. Pacjenci narażani są także na duże koszty, których nie powinni ponosić, zmagać się muszą z sytuacjami stresowymi, często działają w desperacji, do czego nie powinno dochodzić, bo państwo polskie powinno im zagwarantować taką opiekę medyczną, która konstytucyjnie – jak we wstępie – dostępna jest niezależnie od sytuacji materialnej i jest finansowana ze środków publicznych.


Tomasz Kostuś – politolog, poseł Platformy Obywatelskiej RP. Wieloletni samorządowiec od 2008 roku członek zarządu województwa opolskiego, w randze wicemarszałka w latach 2008-2014. Od lat specjalizuje się w tematach samorządu, infrastruktury, bezpieczeństwa narodowego oraz energetycznego. W sejmie jest członkiem komisji infrastruktury, a także wielu delegacji oraz zespołów parlamentarnych. M.in. jest wiceprzewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczącym Opolskiego Zespołu Parlamentarnego – którego był inicjatorem. Posła można spotkać w jego biurach Poselskich w Opolu, Niemodlinie oraz Brzegu. Więcej informacji na temat jego pracy na rzecz regionu można znaleźć na stronie www.kostus.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/TomaszKostusOpole.