Powiat Brzeski przekazał dotację na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

0

Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk podpisali 7 marca umowę dotyczącą utworzenia w Opolu kierunku lekarskiego. Na jej podstawie Powiat Brzeski przekaże na ten cel 50 000 złotych.


Pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu w zakresie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do utworzenia kierunku lekarskiego.

– Z problemem braku lekarzy specjalistów borykają się szpitale w całej Polsce – mówi starosta Maciej Stefański. – Wsparcie Uniwersytetu Opolskiego w zakresie utworzenia kierunku lekarskiego to jednocześnie wsparcie naszego szpitala. BCM będzie mógł organizować praktyki dla studentów i zatrudniać absolwentów uczelni. Oprócz lekarzy w szpitalach brakuje też pielęgniarek. Z tego powodu rozważamy różne możliwość utworzenia w Brzegu kierunku pielęgniarskiego – podsumowuje starosta powiatu brzeskiego.