Przepraszam, prostuję, uzupełniam – Felieton Posła RP Pawła Grabowskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Od kilku tygodni trwa ofensywa w sprawie budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu. Do tej pory nie zabierałem głosu w tej sprawie, bowiem skupiałem się na polubownym rozwiązaniu sporu. Patrząc jednak na skalę dezinformacji, nie mogę już dłużej milczeć.


Zapewne wszyscy Państwo już dostali do swoich skrzynek pocztowych ulotkę Pana Burmistrza. W swojej ulotce Pan Burmistrz pisze „że znaczna część brzeżan jest niewystarczająco poinformowana o planowanym przedsięwzięciu. Uznałem zatem, że konieczna jest rzetelna informacja” – i tu zgoda z Panem Burmistrzem! – potrzebna jest rzetelna informacja, dlatego uznaję za konieczne sprostowanie i uzupełnienie informacji zawartych w ulotce Pana Burmistrza.

Stare więzienie w centrum miasta zostanie zlikwidowane
To informacja niepotwierdzona, a co za tym idzie – nierzetelna. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Brzegu zapytałem Pana Burmistrza, czy posiada dokument, z którego wynika, że więzienie w centrum miasta zostanie zlikwidowanie? Odpowiedział, że nie posiada takiego dokumentu. Skoro zatem Pan Burmistrz nie ma potwierdzenia na to, co w swojej ulotce pisze pogrubionym drukiem, to jak mamy wierzyć w pozostałe zapewnienia?

Blisko 2 miliony zł wpływów do budżetu miasta rocznie
To informacja niepotwierdzona, a co za tym idzie – nierzetelna. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Brzegu zapytałem Pana Burmistrza, czy jest w stanie zagwarantować wpływy do budżetu miasta na poziomie 2 milionów złotych, w związku z budową nowego więzienia? Odpowiedział, że nie, argumentując, że nowe więzienie jest w fazie projektu i nie można przewidzieć, jakie będą zyski dla miasta. Skoro zatem Pan Burmistrz nie jest w stanie zagwarantować tego, co stale powtarza, to jak mamy wierzyć w pozostałe zapewnienia?

Nowe więzienie 90 metrów od zabudowań mieszkalnych
O tym Pan Burmistrz zapomniał wspomnieć w swojej ulotce. Czynię to zatem ja, uzupełniając tym samym informację niepełną, a co za tym idzie – nierzetelną. Dla porównania, w przypadku Sanoka – podawanego przez Pana Burmistrza jako przykład do naśladowania – odległość nowego więzienia od zabudowań mieszkalnych wynosi 1200 m.

Sucha rzeka pieniędzy na sport, kulturę, oświatę, infrastrukturę
Wracając do tych „blisko 2 milionów zł wpływów do budżetu miasta rocznie” – Pan Burmistrz w jednej z opublikowanych w internecie infografik zapewnia, że pieniądze te będą przeznaczone na sport, kulturę, oświatę, infrastrukturę. Skoro jednak Pan Burmistrz nie jest w stanie zagwarantować dodatkowych 2 milionów złotych w budżecie miejskim, to dlaczego składa obietnice bez pokrycia?

Rozumiem, że ten zabieg miał na celu przekonać do poparcia projektu nowego więzienia sportowców, ludzi kultury, młodzież i rodziców oraz wszystkich tych, którym rozwój naszego miasta leży na sercu – czyli również i mnie – jednak skoro sam Pan Burmistrz poddaje w wątpliwość informacje, które przekazuje, to jak mają mu wierzyć mieszkańcy?

Konieczna jest rzetelna informacja
Jak sami Państwo widzą, rację ma Pan Burmistrz pisząc w swojej ulotce, że „znaczna część brzeżan jest niewystarczająco poinformowana o planowanym przedsięwzięciu”. Sęk w tym, że to na nim spoczywa ciężar rzetelnego poinformowania mieszkańców o planowanym przedsięwzięciu. Z tego też względu konieczne jest jak najszybsze przejście do trybu referendalnego, kiedy informacje niepełne lub po prostu nieprawdziwe będą musiały być natychmiast prostowane. Innym rozwiązaniem jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji, opierających się na pełnej i rzetelnej informacji. Czasu jest coraz mniej, jednak wciąż mamy szansę na to, aby to wszystko wyprostować, wyjaśnić – wystarczy trochę dobrej woli.

Na koniec, przeprosiny
Przepraszam wszystkich Państwa za to, że w świątecznym numerze „Panoramy” poruszam tak drażliwy temat. Tak się jednak złożyło, że moja kolej na felieton przypada akurat w tak szczególnym momencie, a sprawa budowy nowego więzienia ma kluczowe wręcz znaczenie, nie tylko dla naszego miasta, ale naszej całej – brzeskiej społeczności. W tym miejscu przepraszam również mieszkańców pozostałych gmin naszego powiatu, za to, że w tym felietonie skupiłem się na Brzegu, jednak mam nadzieję, że rozumieją Państwo, że gra idzie nie tylko o bezpieczeństwo, ale
i integralność naszej małej społeczności.

W imieniu opolskich parlamentarzystów…
…wszystkich tych, których felietony publikuje „Panorama”, życzę Państwu spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas upłynie w rodzinnej atmosferze, z dala od sporów i problemów. Pozostawcie też Państwo temat nowego więzienia, przynajmniej na kilka dni – wrócimy do niego po świętach.


Paweł Grabowski – radca prawny, poseł Kukiz’15. W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat od ponad 4,5 tysiąca mieszkańców Opolszczyzny, mimo iż były to pierwsze wybory, w których kandydował i nigdy nie należał do partii politycznej. W Sejmie jest członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Prowadzi również prace Podkomisji ds. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W naszym regionie najłatwiej umówić się z nim telefonicznie, pod numerem tel. 690 226 236.