Dziwna sprawa dot. działek Spółdzielni „Zgoda” przy ul. Poprzecznej

0

Kolejne kontrowersje dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu. Tym razem dotyczą sprawy sprzedaży i/lub ewentualnego uzbrojenia działek przy ulicy Poprzecznej w Brzegu. Do naszej redakcji wpłynął list Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”, który uważa, że członkowie Spółdzielni mogli zostać wprowadzeni w błąd przez Zarząd. Kontrowersje budzi fakt, że najpierw Walne Zgromadzenie przegłosowało decyzję o upoważnieniu do sprzedaży działek przy ul. Poprzecznej (2013 rok) – przy argumentacji Zarządu, by nie ponosić kosztów uzbrojenia, a następnie – przedłożono pod głosowanie uchwały o uzbrojenie tychże działek (2018 rok). Gdzie zatem logika i konsekwencja? Nie bez znaczenia jest tu także aspekt finansowy. Poniżej treść listu Sekretarza.


W 2013 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu członkowie dali Zarządowi Spółdzielni upoważnienie do zbycia użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 1273/1 do 11. W tym zakresie zarząd przygotował uchwałę nr 12/2013, która została przegłosowana 170 głosami za i 23 przeciw.
Jednym z argumentów za tym, by przyjąć uchwałę, jaki wówczas padał ze strony zarządu była konieczność poniesienia dużych kosztów związanych z uzbrojeniem tego terenu. Argument ten został powtórzony w materiale jaki otrzymali członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

W materiałach tych przedstawiono szacowane koszty związane z uzbrojeniem terenu. Koszty te zawierały się w budowie kanalizacji deszczowej 180 mb za kwotę 117 tys. zł, budowie kanalizacji sanitarnej 140 mb – 119 tys. zł, budowie drogi 150 mb – 112 tys. zł i budowie miejsc postojowych około 44 tys. zł. Ponadto, Zarząd argumentował – cytat: „W związku ze znaczącymi kosztami jakie należy ponieść na tym terenie, zarząd Spółdzielni przygotował członkom Spółdzielni Uchwałę nr 12/2013 upoważniającą do zbycia użytkowania wieczystego działek nr 1273/1-11 położonych przy ul. Poprzecznej w Brzegu, uznając, iż koszty budowy kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej po sprywatyzowaniu poniosą przyszli właściciele udziałem”.

Wszystko wydawało się logiczne – sprzedamy działki, nie będziemy ponosić kosztów uzbrojenia, koszty te poniosą nowi właściciele działek. Wielu członków Spółdzielni wiedzionych tą argumentacją poparło wspomnianą uchwałę i dało Zarządowi Spółdzielni zielone światło do sprzedaży tych działek.
Tymczasem na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 25 stycznia 2018 roku, członkowie Rady otrzymali projekt planu gospodarczego na 2018 rok, w którym w załączniku 19 pkt. 4 – o dziwo – widniała pozycja: „Zadanie do realizacji: uzbrojenie terenu ul. Poprzecznej, zakres (i tu uwaga – przyp. autora) sieć wod.-kanalizacyjna i kablowa, koszt orientacyjny 400.000 zł”.

To z jednej strony zarząd wnosi uchwałę na Walne Zgromadzenie, o zgodę na sprzedaż działek, aby nie ponosić kosztów uzbrojenia działki, a jak już tę zgodę otrzymał to wówczas wnosi do projektu planu gospodarczego wniosek o zatwierdzenie wydatków na uzbrojenie terenu przy ul. Poprzecznej?

Wobec zaistniałych okoliczności złożyłem Radzie Nadzorczej wniosek, aby usunąć ten wydatek (400.000 zł) z planu gospodarczego na 2018 rok. Uważam bowiem, iż skoro uprzednio Zarząd wnioskował do Walnego Zgromadzenia, aby wyraziło zgodę na sprzedaż działek właśnie dlatego, aby tych kosztów nie ponosić, to w chwili obecnej planowanie tych kosztów w wydatkach jest nieporozumieniem. Uważam, że można to rozważać także w kategoriach wprowadzania członków spółdzielni w błąd – aby uzyskać zgodę na sprzedaż.
Analizując sprawę trudno oprzeć się takiemu wrażeniu. Najpierw tłumaczono, że lepiej, aby nie ponosić kosztów, sprzedać wymienione działki, a po uzyskaniu zgody na sprzedaż, Zarząd chce jednak te koszty ponieść. Na mój wniosek Rada Nadzorcza – siedmioma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się – wykreśliła ten wydatek z planu gospodarczego na 2018 rok.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 marca 2018 roku, prezes Spółdzielni argumentował ten wydatek następująco: „Jeżeli wyłożymy te pieniądze to one i tak się zwrócą przy sprzedaży tych działek”. Zupełnie inna argumentacja, niż ta zachęcająca członków do wyrażenia zgody na sprzedaż działek.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu
Krzysztof Grabowiecki