Logo 728×90
Logo 728×90
Logo 728×90

poczta w Grodkowie
  • Poczta w Grodkowie (cz.1)

    Odtwarzając dzieje poczty w Brzegu, napotykałem w źródłach także na szczątkowe informacje o poczcie w Gro ...

    Odtwarzając dzieje poczty w Brzegu, napotykałem w źródłach także na szczątkowe informacje o poczcie w Grodkowie. Udało mi się spotkać także z Panem Bolesławem Tokarem, długoletnim naczelnikiem poczty ...

    Read more