WÓJT GMINY LUBSZA

0

Informuje, że ogłoszony został nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenera mieszkalnego /typ szwedzki/ wraz z wyposażeniem. Kontener obciążony „umową użyczenia”. Kontener posadowiony jest w miejscowości Krasiejów przy ul. Psie Pole na  gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 957/245.

Cena wywoławcza :

Kontener nr 70; 70a – 6 500,-zł. – cena nie uwzględnia wyposażenia.

Do ceny nabycia doliczona zostanie wartość wyposażenia w wys. 8676,00 zł. Wartość wyposażenia może ulec zmniejszeniu przy braku poszczególnych jego składników.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2007r. o godz. 10,00 w sali narad  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Wadium w wys. 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia  29.06.2007r.

Pełna treść ogłoszenia: tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, www.lubsza.ug.gov.pl;  bip.lubsza.tensoft.pl. ; tel. 411 – 86 – 30.

Lubsza, dnia 18.06.2007r.