Ratownictwo w Grodkowie. Nadzwyczajna sesja rady miasta i gminy w Grodkowie w tej sprawie

0

W środę po godz. 10.00 w sali konferencyjnej urzędu miasta odbyła się nadzwyczajna sesja Rada Miasta i Gminy Grodków na wniosek radnych z klubu Niezależny Grodków. Radni debatowali o poprawie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców gminy Grodków w zakresie działania służb ratownictwa medycznego.


Na wniosek radnych poruszane były tematy dotyczące przedstawienia petycji mieszkańców w sprawie polepszenia działalności służb ratowniczych na terenie gminy. Radni poprosili również o przedstawienie działań burmistrza Grodkowa, które zostały poczynione w tej sprawie.

W dniu 26 czerwca 2017 r. burmistrz Grodkowa przekazał do Wojewody Opolskiego „Petycję mieszkańców Gminy Grodków w sprawie poprawienia skuteczności działania służb ratownictwa medycznego w Gminie Grodków” w celu podjęcia działań zmierzających do uruchomienia dodatkowego zespołu.

– W odpowiedzi, która wpłynęła do tut. Urzędu 12.07.2017 r. zostaliśmy poinformowani, że wicewojewoda opolski wystosował pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o uwzględnienie w budżecie województwa opolskiego na przyszły rok tego zadania. Mamy potwierdzenie, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi, wojewoda opolski dokona zmiany w „Planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla woj. opolskiego…” – wyjaśniają urzędnicy z grodkowskiego magistratu. Przewidywany koszt utworzenia i utrzymania zespołu ratownictwa medycznego w standardzie podstawowym wynosi 1.085.145,00 zł na rok.

Chodzi o pozyskanie drugiej karetki dla mieszkańców gminy. Obecnie na terenie miasta i gminy działa tylko jedna karetka specjalistyczna z lekarzem. Bliskość autostrady A4 i wypadki losowe powodują, że gdy uczestniczy ona w akcji ratowniczej, to mieszkańcy pozostają bez opieki medycznej, która jest potrzebna w nagłych wypadkach. Nadzwyczajna sesja to pokłosie wydarzenia z początku czerwca, kiedy to mężczyzna po zatrzymaniu akcji serca czekał na karetkę pogotowia ratowniczego około 18 minut, następnie został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zmarł.

-Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców naszej gminy. Są sytuacje, które wymagają drugiej karetki, wystarczy, by ta jedna jedyna znalazła się na akcji ratunkowej, w tym samym czasie nastąpi losowy wypadek np. zdarzenie drogowe, czy ktoś dostanie udaru lub będzie wymagał natychmiastowej pomocy medycznej z innego powodu. To może doprowadzić do kolejnej niepotrzebnej śmierci osoby, której nie zostanie udzielona pomoc medyczna – wyjaśnia Beata Adamiak, koordynator akcji w Grodkowie

Kolejnym ważnym punktem nadzwyczajnej sesji w Grodkowie była dyskusja dotyczących wsparcia przez gminę systemu ratownictwa w oparciu o bazę lekarzy i ratowników medycznych oraz powszechnych szkoleń medycznych dla mieszkańców. Z uwagi na problematykę i dyskusję dotyczącą tego tematu radni powrócą do niego we wrześniu na kolejnej sesji.

Złożony przez nasz Klub projekt uchwały, konsultowaliśmy z lekarzami. Prosimy radnych i mieszkańców, by uzupełniali wszystko swoimi pomysłami, ten projekt może być tani, nie musi być drogi. Padło pytanie do burmistrza, ile defibrylatorów AED znajduje się w Grodkowie (AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia). Nie ma ich. Pan burmistrz poprosił o przesunięcie tego tematu na wrzesień, do tego czasu z całą pewnością każdy przemyśli temat i będziemy mogli działać – dodaje Agata Wasilenko, radna z klubu Niezależny Grodków.

Radna zaproponowała również, by osobom potrzebującym zorganizować opaski kontrolujące parametry życiowe. W zeszłym roku w sąsiadującym Brzegu w ramach projektu „Miasto Zdrowia” testowany był innowacyjny sprzęt, który monitorował stan zdrowia pacjentów wymagających stałej opieki.

Osoba przyjmująca zgłoszenie powiadomi ratowników medycznych i przekaże im od razu zgromadzone wcześniej dane o stanie zdrowia pacjenta. Samo urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wymaga jedynie podłączenia do prądu, a nowoczesna technologia zbiera informacje z urządzeń pomiarowych tj. termometr, ciśnieniomierz czy glukometr. Następnie łączy się z Internetem i wysyła dane do centrum.

nadzwyczajna sesja grodków lipiec 2017_brzeg24