Wznowiono remont ratusza. Będzie prawie dwukrotnie droższy

0

Na dachu brzeskiego ratusza pojawili się pracownicy. Oznacza to, że remont renesansowej budowli będzie kontynuowany. Prace mają zostać zakończone w październiku 2018 roku, a koszt jaki poniesie Gmina Brzeg będzie prawie dwukrotnie wyższy od oferty poprzedniego wykonawcy.


– Jest to kontynuacja poprzedniej umowy, plac budowy został przekazany firmie z Wrocławia „CASTELLUM”. Dodatkowe roboty, których nie było w pierwotnej umowie, dotyczą remontu dzwonu i konserwacji iglicy oraz kuli. Są to takie prace konserwatorskie – mówi nam inspektor Krzysztof Kłonowski z Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.

Przypomnijmy, że remont trzech skrzydeł, łącznika i wieży zabytkowego ratusza ruszył w maju 2016 roku. Prace miały kosztować 1.894.795,42 zł z czego 200 tys. złotych pochodziło z ministerialnego dofinansowania. Pomiędzy burmistrzem Brzegu a wykonawcą zrodził się konflikt, m.in. o rodzaj drewna, którego należało użyć do remontu. Ostatecznie ekspertyza dendrochronologiczna wykluczyła modrzew, o który tak bardzo zabiegał burmistrz miasta, a właściciel toruńskiej firmy odstąpił od umowy i zagroził sądem. Kilka dni później od umowy odstąpiła Gmina Brzeg i już było wiadomo, że dofinansowanie z ministerstwa przepadnie, a pozwolenie konserwatorskie straci ważność.

Gmina Brzeg przystąpiła więc do aktualizacji dokumentacji projektowej, a Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał nowe pozwolenie. W maju br. miasto ogłosiło przetarg, do którego przystąpiła tylko jedna firma z ofertą wykonania zadania za kwotę 3.253.660,07 złotych.

O kompromis z poprzednim wykonawcą, którego rację, co do rodzaju drewna potwierdzili eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, było trudno. Dlatego zamiast zapłacić z budżetu miasta 1,7 mln złotych za remont, przyjdzie gminie zapłacić 3,25 mln złotych.