Radny zachęca do wspólnego tworzenia budżetu miasta

0

Choć mówi się o nim od lat, w Brzegu wciąż nie widać perspektywy utworzenia tzw. Budżetu Obywatelskiego. Na forum Rady Miejskiej Brzegu o tej idei mówiło się wiele, zarówno w poprzedniej, jak i w obecnej kadencji, jednak konkretnych decyzji dotąd nie podjęto. Inną formę zachęty do wzięcia udziału w tworzeniu Budżetu Miasta na 2018 rok zaproponował Rady Wojciech Komarzyński.


Mieszkańcy Brzegu zgodnie z obowiązującą uchwałą, mają wprawdzie prawo do zgłaszania własnych propozycji, jednak w przeciwieństwie do budżetu obywatelskiego nie ma gwarancji, że określona pula pieniędzy jest na takie wnioski przeznaczona. Ostatecznie, więc to i tak władze miasta decydują, czy dana propozycja zostanie przyjęta do realizacji. Warto też podkreślić, że takich wniosków na przestrzeni ostatnich lat było bardzo niewiele.

Do udziału w procesie tworzenia Budżetu postanowił zachęcić radny Wojciech Komarzyński, który uruchomił w tym celu specjalny formularz on-line (na stronie www.wojciechkomarzynski.pl/budzet2018), gdzie mieszkańcy mogą wysyłać swoje propozycje, a te z kolei mają zostać przedstawione przez radnego w formie oficjalnych wniosków do Budżetu.

Mając świadomość, że wielu z nas – Mieszkańców Brzegu dostrzega konieczność naprawy, budowy, lub modernizacji elementów miejskiej infrastruktury (np. budowa placu zabaw, naprawa drogi) lub zainwestowania naszych wspólnych środków w określone działania (np. opieka żłobkowa, opieka nad bezdomnymi zwierzętami), a także fakt, że z uwagi na codzienne obowiązki nie każdy z Państwa ma wystarczająco dużo czasu i determinacji, aby zapoznawać się z procedurą i samodzielnie składać wnioski do miejskiego budżetu pragnę wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zaproponować, aby zgłaszali Państwo swoje potrzeby za moim pośrednictwem, abym mógł je następnie złożyć formalnie, jako wnioski do Budżetu Brzegu na 2018 rok – czytamy na stronie wojciechkomarzynski.pl/budzet2018

Termin zgłaszania wniosków zgodnie z procedurą upływa 30. września, dlatego w przypadku zainteresowania złożenia ich za pośrednictwem radnego należy przesłać swój wniosek do dnia 28 września 2017 roku. O tym, czy wnioski zostały uwzględnione w projekcie Budżetu na 2018 rok radny zamierza poinformować zainteresowanych za pośrednictwem tej samej strony, kiedy otrzyma odpowiedź ze strony Urzędu Miasta.