Jubileusz poety

0

 W gronie przyjaciół i miłośników poezji obchodził w poniedziałek ( 21 bm.) Tadeusz SOROCZYńSKI swoje 65 urodziny. To sympatyczne spotkanie zorganizowała w swojej siedzibie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Prowadził je dyrektor Tadeusz Chrobak, koncertował na gitarze Tadeusz Pabisiak, a wiersze Jubilata czytał aktor Teatru im. Kochanowskiego w Opolu Mirosław Bednarek. Profesor Władysław Hendzel omówił życie i twórczość poety, niżej podpisany zaprezentował recenzję ostatniego tomiku Soroczyńskiego „ Mój środek świata”.

W gronie przyjaciół i miłośników poezji obchodził w poniedziałek ( 21 bm.) Tadeusz SOROCZYńSKI swoje 65 urodziny. To sympatyczne spotkanie zorganizowała w swojej siedzibie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Prowadził je dyrektor Tadeusz Chrobak, koncertował na gitarze Tadeusz Pabisiak, a wiersze Jubilata czytał aktor Teatru im. Kochanowskiego w Opolu Mirosław Bednarek. Profesor Władysław Hendzel omówił życie i twórczość poety, niżej podpisany zaprezentował recenzję ostatniego tomiku Soroczyńskiego „ Mój środek świata”. 

Życzenia dla małżonki Marii i Jubilata składał dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Janusz Wójcik. Wraz z bukietami róż dyrektor wręczył mu również medal z wizerunkiem zamku brzeskiego. Wzruszony pisarz podziękował serdecznie za obecność i życzliwe słowa. Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę fotografii, pamiątek i tomików wierszy poety. Przy lampce wina i słodyczach gawędzono na różne tematy. Profesor Uniwersytetu Opolskiego W. Hendzel jest wybitnym znawcą  twórczości Tadeusz Soroczyńskiego. Pisywał  wstępy do tomików wierszy, uczestniczył w promocjach twórczości.

 

 

Również na jubileusz przygotował, w serii Portrety Pisarzy Opolskich, publikacje pt. „Tadeusz Soroczyński”. Poeta obecnie mieszkający we wsi Prężynka pod Prudnikiem urodził się 29 stycznia 1942 roku w Busku nad Bugiem. W 1945 roku rodzina, dzieląc los wielu kresowiaków wypędzonych ze swoich domostw, osiedliła się w Szonowie na Opolszczyźnie. Tadeusz po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Liceum Pedagogicznego. Po jego ukończeniu podjął dalszą naukę w Studium Nauczycielskim w Raciborzu. W 1964 roku zostaje nauczycielem w głogóweckim Liceum Pedagogicznym. W dziewięć lat później zmienia zawód zostając dziennikarzem „ Głosu Włókniarza” w Prudniku. Podejmuje studia i kończy je uzyskując magisterium w zakresie filologii polskiej w WSP Opole. Z początkiem 1977 roku zostaje sekretarzem Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego i pozostaje na tym stanowisku 12 lat. Od końca 1989 roku kieruje wydziałem kultury Urzędu Wojewódzkiego. W 1999 roku przechodzi na rentę. Poeta debiutował na łamach „Trybuny Opolskiej” w 1961 roku. Pierwszy tomik poezji „ Bliżej sadu” ukazał się nakładem wyd. „Śląsk” w Katowicach w 1967 roku. Dorobek do chwili obecnej to 13 tomików poetyckich i płyta CD radia Opole „ Wśród liści czasu”. Poeta drukował swoje utwory w licznych pismach i almanachach, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami. Otrzymał m.in. nagrodę wręczaną na brzeskim zamku z okazji „ Najazdu Poetów” im. Marka Jodłowskiego. Profesor Hendzel w swojej książce wydobył niemal wszystkie tematy i wątki przepływające  przez wiersze sielankowego poety, zauroczonego pięknem przyrody. W swojej wsi pod Prudnikiem znajduje środek świata, środek wypełniony sadami, gdzie wieżyczka kościółka w dolinie świeci jak wykrzyknik.

Tadeusz Bednarczuk
*
Portrety Pisarzy Opolskich – Władysław Hendzel –„ Tadeusz Soroczyński” WBP im. E. Smołki w Opolu 2007. str.92.