W nowej siedzibie z nowymi pomysłami

0

Rozmowa z prorektor d/s ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu Aleksandrą Aszkiełowicz


Szanowna Pani rektor zapewne wielu mieszkańców naszego miasta zauważyło, nowe szyldy WSHE na budynku dawnego hotelu Piast ? Czy nastąpiła zmiana siedziby ?

Tak od 1 kwietnia 2018 r. przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ulicy Piastowskiej. Na brak własnej siedziby zawsze zwracała uwagę naszej uczelni Państwowa Komisja Akredytacyjna w Warszawie. Znaczenie własnego zaplecza dla rozwoju uczelni PKA podkreślała w każdym audycie, także tym ostatnim z 2017 r., który do 2023 przedłużył możliwość studiowania na brzeskiej uczelni. Posiadanie własnego budynku, należącego tylko do WSHE było dla nas bardzo istotne, dlatego też jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że po wielu latach naszej działalności w końcu do tego doszło.

Przecież WSHE dzierżawiło od Starostwa Powiatowego w Brzegu budynek po dawnej Szkole Odzieżowej ?

Rzeczywiście dysponowaliśmy nim od czerwca 2007 r., kiedy to po ostatecznym zaakceptowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty decyzji o likwidacji Zespołu Szkół przy ulicy Młynarskiej złożyliśmy ofertę na dzierżawę obiektu Zarządowi Powiatu Brzeskiego, który naszą propozycję przyjął określając warunki tego najmu. Budynek musieliśmy dostosować do wymogów szkoły wyższej ponosząc wiele nakładów finansowych i własnej pracy fizycznej tak, aby naszym studentom i kadrze naukowej zapewnić jak najlepsze warunki studiowania. Teraz po ponad dziesięciu latach jego użytkowania, przekazaliśmy go z powrotem Starostwu. Sądzę, że w bardzo dobrym stanie. Przy tej okazji pragnę przekazać słowa szczerych podziękowań Staroście Panu Maciejowi Stefańskiemu za wsparcie  i wielką pomoc w udostępnieniu WSHE w Brzegu wspomnianej, wieloletniej siedziby uczelni.

Skoro ponieśliście nakłady, to dlaczego zdecydowaliście się jednak na nową siedzibę ?

Powtórzę jeszcze raz, budynek szkolny przy ulicy Młynarskiej nigdy nie był własnością szkoły, na co zwracała uwagę PKA. Inwestowaliśmy w infrastrukturę, która do nas nie należała. Aby uczelnia mogła się dalej rozwijać, trzeba było podjąć odważną decyzję o pozyskaniu własnej, należącej do WSHE siedziby. Wybór padł na budynek dawnego hotelu Piast, w którym uczelnia do niedawna prowadziła Całodobowy Dom Opieki Alma Portus.

No właśnie Alma Portus przestał funkcjonować. Jakie były przyczyny rezygnacji z tej formy pomocy osobom starszym ?

Wielkim wysiłkiem i wyłącznie z własnych środków dostosowaliśmy budynek dawnego hotelu przy ul. Piastowskiej do rygorystycznych wymagań i przepisów. Była to dla nas ogromna inwestycja ponieważ nie była ona dotowana ani środkami unijnymi ani samorządowymi. Wydawało się nam, że ponieważ w naszym mieście takiej placówki do tej pory nie było, a osoby potrzebujące tego rodzaju opieki trafiały zwykle do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, które niestety bardzo często kojarzyły się osobom starszym ze szpitalem, to taka placówka będzie cieszyła się znacznym zainteresowaniem. Chcąc utrzymać jak najwyższe standardy opieki zatrudnialiśmy liczną i kompetentną kadrę opiekuńczą – lekarza, pielęgniarki, doświadczone opiekunki. Sądziliśmy, że niewielka liczba pensjonariuszy w granicach czterdziestu kilku osób i jak  najbardziej optymalnie skalkulowane koszty ich pobytu sprawią, że potrzebujący będą tu chętnie trafiali. Naszym dodatkowym atutem było pedagogiczne wsparcie WSHE.

Dlaczego więc zrezygnowaliście Państwo z prowadzenia „Alma Portus” ?

Bardzo duże początkowo zainteresowanie „Alma Portus” osłabło, głównie po serii informacji medialnych dotyczących bezsprzecznie nagannych zachowań w innych podobnych ośrodkach. Mimo, iż nie dotyczyło to naszego domu, w którym przez cały okres naszej działalności nie mieliśmy żadnych skarg, a wszelkie kontrole nie wykazywały żadnych uchybień, to jednak zaufanie do podobnych placówek osłabło, co przełożyło się na systematyczny spadek liczby osób zainteresowanych tego typu opieką. Tego typu działalność nie jest niestety dotowana przez państwo lub samorząd, a koszty prowadzenia domu opieki są olbrzymie. Natomiast wysokość emerytur i rent naszych rodaków jest jeszcze zbyt niska, aby w całości mogły one pokrywać koszty pobytu w tego rodzaju placówce. Również wielu rodzin naszych pensjonariuszy nie było stać, aby do tych opłat dopłacać, mimo iż stawki za pobyt w naszym domu były najniższymi w regionie. Ponieważ jak wspomniałam był to projekt całkowicie prywatny, finansowany przez Uczelnię, musieliśmy szybko reagować żeby nie obciążać budżetu WSHE. Dlatego też zmuszeni byliśmy zamknąć „Alma Portus”. Zaczęliśmy powoli wygaszać placówkę, oferując naszym podopiecznym miejsca w podobnych pobliskich ośrodkach. Ponad rok temu Alma Portus przestało funkcjonować, a budynek stał nieużytkowany.

I wtedy przyszedł pomysł na wykorzystanie tego budynku na nową siedzibę uczelni ?

Tak to był pomysł pana kanclerza Stanisława Widockiego. Pozyskanie nowej siedziby niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści. Cała administracja uczelni znajduje się obecnie na jednym piętrze, co przyczynia się do jeszcze sprawniejszej obsługi studentów. Nowe, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, dwie aule, pięć sal do ćwiczeń, nowoczesna pracownia komputerowa, bufet, w którym studenci mogą korzystać z pełnowartościowych posiłków to tylko jedne z wielu zalet nowej siedziby. Kolejną jest również znakomita lokalizacja – w pobliżu centrum miasta, dworców PKP i PKS, gdzie nie brakuje miejsc parkingowych dla studentów, którzy dojeżdżają spoza Brzegu. Uczelnia to wspólnota, chcielibyśmy więc razem tworzyć klimat naszego nowego miejsca. Studenci mają możliwość przedstawiania swoich pomysłów i wizji związanych z organizacją uczelnianej przestrzeni. W tej kwestii bardzo liczymy na nasz samorząd studencki.

To są korzyści dla studentów, a jakie możliwości daje nowa siedziba samej WSHE ?

Nowa baza lokalowa na miarę XXI wieku pozwala nam planować w naszych murach wszelkie uroczystości właściwe dla szkolnictwa wyższego, takie jak absolutoria, obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich. Dysponować będziemy także bazą na potrzeby organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów. Jako władze uczelni chcielibyśmy, aby wszyscy pracownicy i studenci swoją pomysłowością i inicjatywą wykorzystywali potencjał miejsca i rozwijali życie naszej uczelni. Zmiana siedziby otwiera niepowtarzalną możliwość wspólnego budowania kampusu studenckiego. Integracji i rozwojowi życia studenckiego na naszej WSHE sprzyjać na pewno będzie otoczenie budynku, w tym ogród, który zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim będzie niewątpliwie miejscem spędzania przerw, organizowania spotkań, imprez plenerowych i integracyjnych. Baza dydaktyczna umożliwia również organizację wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw itp. To, jak wykorzystamy potencjał tego miejsca, zależeć będzie w dużej mierze od pomysłowości i aktywności pracowników i studentów, którzy wraz z nową lokalizacją zyskują możliwość szerszego rozwoju życia studenckiego WSHE. Mamy nadzieję na przyjazne i efektywne funkcjonowanie naszej społeczności akademickiej w nowej siedzibie, a ze strony władz uczelni dokładać będziemy do tego wszelkich starań.

Co nowego planuje WSHE w najbliższym czasie ? Słyszeliśmy o nowej formie studiowania e-learningu.

Tak nowa siedziba i jej nowoczesna infrastruktura pozwalają nam na rozpoczęcie tego typu nauczania. Może wyjaśnię krótko na czym polega ta metoda studiowania. E-learning często określany jest mianem „distance learning”, czyli nauki na odległość, ponieważ środkiem przekazującym wiedzą oraz egzaminującym jest pośrednio komputer z dostępem do Internetu, po którego drugiej stronie znajduje się wykładowca.

Obecnie e-learning znajduje zastosowanie nie tylko w szkołach i uczelniach – coraz częściej ta metoda nauczania wykorzystywana jest w biznesie – w firmach oraz korporacjach. Nauczanie na odległość daje możliwość ukończenia różnego rodzaju kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej, to wyjątkowe ułatwienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych jest bardzo istotne. Dziś, kluczem do sukcesu bez wątpienia jest doświadczenie zawodowe. Taka forma nauki została stworzona z myślą o osobach pracujących i mających zdecydowanie więcej obowiązków poza uczelnią. Studia z wykorzystaniem platformy e-learningowej to również możliwość powrotu na studia osobom niepełnosprawnym, które z powodów ograniczeń zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w siedzibie WSHE, dla matek, które mają małe dzieci, pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym. E-learning to również odpowiedź na potrzeby studentów pochodzących z różnych części naszego kraju zainteresowanych ofertą naszej uczelni, a także dla tych, którzy musieli wyemigrować z Polski, a chcą ukończyć studia na polskiej uczelni. Dla wszystkich tych osób e-learning jest możliwością spełnienia marzeń, zrealizowania zawodowych i naukowych ambicji, uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności.

Jakie są zalety tego typu studiowania ?

Jedną z większych zalet e-learningu jest dowolny czas uczenia się oraz to, że można to robić dosłownie z każdego miejsca na świecie, wystarczy tylko dostęp do Internetu. Ponadto umożliwia naukę we własnym tempie i jest wygodny dla osób nieśmiałych, którym trudniej przychodzi nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami. E-learning to także metoda, która poszerza wiedzę dotyczącą komunikatorów internetowych, gdyż zobowiązuje nas do używania komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej oraz różnego rodzaju czatów. Przyzwyczaja zatem do tego rodzaju komunikacji, która w dzisiejszych czasach jest podstawowym medium służącym do porozumiewania się. W tej chwili platforma e-learningowa działa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunkach studiów podyplomowych, ale od nowego roku akademickiego 2018/2019 planujemy także uruchomić studia licencjackie za zakresu pedagogiki z wykorzystaniem kształcenia na odległość. Będzie to odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które chcą realizować studia na polskiej uczelni, a z różnych powodów przebywają za granicą oraz dla osób z innych regionów Polski zainteresowanych nasza ofertą. Jednocześnie chcemy podkreślić, że oferta studiów licencjackich realizowanych przez uczelnię w trybie studiów niestacjonarnych będzie stale poszerzana. Pilnujemy jakości kształcenia zapewniając programy studiów zgodne z najnowszymi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konsultowane z ministerialnymi ekspertami i dostosowane do lokalnych potrzeb. Dbamy o wysoki poziom zajęć, ich merytoryczną wartość. Na uczelni pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści-praktycy oraz kadra naukowa nie tylko z WSHE w Brzegu ale także z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydaje nam się iż mamy prawo sądzić, że nasza uczelnia jest od kilkunastu lat niezmiennie atrakcyjnym miejscem do studiowania, co jest systematycznie potwierdzane pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dziękujemy za rozmowę.