Komisja doceniła profesjonalizm i nowatorskie spojrzenie

0

Od 1 września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu będą mieli nowego dyrektora. Tym razem sukces w konkursie odniosła kobieta. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący- Mieczysław Gieża, członkowie: Jerzy Wrębiak, Tomasz Komarnicki, Wiesława Kostrzewa- Andros, Halina Nowacka, Małgorzata Prokop, Małgorzata Ambroziak, Krzysztof Leroch, Halina Staroń, Andrzej Trembecki, Barbara Mrowiec i Lucyna Bończak opiniowała trzech kandydatów, którzy spełnili warunki formalne konkursu. Do konkursu przystąpili: Antoni Haraburda, Małgorzata Szymańska i Renata Listowska. Decyzją komisji nowym kandydatem na dyrektora ZSZ nr 1 została Renata Listowska. Komisja doceniła przede wszystkim jej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, która skupiła się na podniesieniu wyników kształcenia, zwiększeniu kreatywności uczniów, podwyższeniu frekwencji, kształtowaniu prawidłowych postaw uczniów oraz wzmocnieniu roli rodziców w realizacji zadań statutowych szkoły. Renata Listowska jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania oświatą” i drugie z zakresu marketingu. Od 16 lat była nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Znana jest także jako autorka projektów europejskich do programu „Leonardo da Vinci”. Tak więc Pani Dyrektor zgodnie z poznanymi na studiach podyplomowych zasadami marketingu będzie na pewno gwarantem dobrego zarządzania i promocji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Czego oczywiście jej życzymy.
W tym samym dniu odbył się również konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. W skład komisji weszli: przewodniczący- Mieczysław Gieża, członkowie: Jerzy Wrębiak, Tomasz Komarnicki, Wiesława Kostrzewa- Andros, Halina Nowacka, Małgorzata Prokop, Janusz Jarosławski, Regina Synówka, Beata Krowiak, Tadeusz Szeląg, Maria Juda. Do konkursu przystąpił tylko jeden kandydat- dotychczasowy dyrektor placówki Waldemar Wójcicki, który otrzymał pozytywną opinię komisji konkursowej. Waldemar Wójcicki z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego związał całe swoje zawodowe życie, awansując od nauczyciela praktycznej nauki zawodu do dyrektora zespołu, którą to funkcję pełnił przez ostatnie 5 lat. Waldemar Wójcicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii WSP w Opolu. Ukończył m.in. studia podyplomowe „Informatyka w procesach edukacyjnych” i „Szkoła Dyrektorów Placówek Oświatowych”. Dużym sukcesem dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego było przygotowanie wniosku do MEN, z którego wykonano kompleksową komputeryzację placówki. Panu Wójcickiemu także życzymy udanej II kadencji pełnienia funkcji – dyrektora ZSR CKP w Grodkowie.

Rzecznik prasowy starosty
Brygida Jakubowicz