Referendum ws. drugiego więzienia dalej możliwe. Jest już projekt uchwały. Ostatecznie zdecydują radni

0

Jeszcze w tym tygodniu, do Biura Rady Miejskiej trafi projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie utworzenia drugiego zakładu karnego w Brzegu. Dokumenty przygotował radny Piotr Szpulak. Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie na czerwcowej sesji.


Według kalendarza czynności, który stanowi załącznik do projektu uchwały, referendum mogłoby się odbyć 19. sierpnia. Oprócz głosowania w lokalach obwodowych przewiduje się także głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, pierwsza informacja o planach przekazania nieruchomości pod budowę zakładu karnego pojawiła się w połowie października 2017 roku, a dokładnie 48 godzin przed sesją, na której radni zdecydowali o darowiźnie dwóch działek o łącznej powierzchni 1,11 ha, a nie jak informuje burmistrz Brzegu 90 arów. Pomysł Jerzego Wrębiaka i decyzja radnych mocno wzburzyła mieszkańców miasta, szczególnie tych z osiedla mieszkaniowego, gdzie w ich najbliższym sąsiedztwie powstać ma ogromne więzienie. Pomimo protestów, petycji i próbie uchylenia kontrowersyjnej uchwały władze miasta pozostały nieugięte.

– „W przeciągu 60 dni grupa wolontariuszy zebrała niemal 3500 podpisów popierających referendum w sprawie budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu. Ze względów formalnych komisja weryfikacyjna odrzuciła większość podpisów, jednak potwierdziła ich istnienie oraz rzetelnie złożone podpisy przez mieszkańców miasta (…) W związku z tym, że zarówno Radni Miejscy oraz Burmistrz Brzegu są również zwolennikami i wspierali inicjatywę referendalną, potwierdzając ten fakt na sesjach RM, w ulotkach oraz na łamach mediów, dlatego też zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

– Mieszkańcy zobowiązali mnie, abym nie zapominał o tej sprawie, dlatego w tym tygodniu złożę do Biura Rady Miejskiej projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum. Do tej pory wszystkie decyzje były podejmowane z pominięciem lokalnej społeczności. Zasłaniano się „mandatem społecznym od wyborców”, ale warto przypomnieć, że ani pan burmistrz, ani żaden radny nie podchodził do wyborów samorządowych w 2014 roku z hasłem „Wybuduję w Brzegu drugie więzienie”. Referendum będzie miało na celu dać możliwość mieszkańcom wyrażenia swojego zdania na temat kontrowersyjnej inwestycji, jaką niewątpliwie ma być budowa drugiego zakładu karnego w odległości ok. 90 metrów od domów i mieszkań wielu brzeżan – mówi radny miejski Piotr Szpulak.

Dodajmy, że w Brzegu funkcjonuje już jeden zakład karny w centrum miasta. Zapowiedzi burmistrza Wrębiaka o rzekomym jego zamknięciu nie znajdują jednak żadnego potwierdzenia w dokumentach i faktach. W ciągu ostatnich pięciu lat z budżetu więziennictwa na zadania inwestycyjne w Zakładzie Karnym w Brzegu przeznaczono łączną kwotę 4.380.344 zł, z kolei plan wydatków na lata 2018 i 2019 obejmuje finansowanie dwóch zadań inwestycyjnych w wysokości 4.518.152 zł. Trudno zatem oczekiwać, że Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwiduje placówkę po wielomilionowych nakładach i dokonanej termomodernizacji. Co ciekawe, w Sanoku gdzie również powstaje nowy zakład karny, stary areszt został już zamknięty.