Wojsko znów zainwestuje w klub garnizonowy. Nowe chodniki, odbudowa fontanny i terenów zielonych

0

Po rewitalizacji zabytkowego budynku przyszedł czas na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu wojskowego przy ul. Piastowskiej. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu ogłosił przetarg na prace projektowe i budowlane, w zakresie odtworzenia chodników i dróg, rekultywacji terenów zielonych wraz z odbudową dawnej fontanny przy klubie garnizonowym w Brzegu.


– Chcemy, aby ten obiekt odzyskał dawny blask. Zakres planowanych prac dotyczy remontu nawierzchni drogowych i chodnikowych, odbudowę misy fontanny „Grupa Trytona”, wykonanie nasadzeń i urządzenie terenów zielonych, wykonanie stanowiska pompowni oraz oświetlenia terenu i wspomnianej fontanny. Pierwszym etapem będzie przygotowanie dokumentacji budowlanej – informuje Kamila Musiał z RZI we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. 275.000,00 zł netto. Termin składania ofert do przetargu wyznaczono do 26 lipca 2018 r.