Komitet zachęca mieszkańców do współdecydowania i zaprasza do współpracy

0

Działalność komitetów i stowarzyszeń różni się od funkcjonowania partii politycznych. Przede wszystkim brakiem finansowania z budżetu państwa, ale także brakiem struktur kadrowych z góry przyjętych przez prezesa danej partii. Nie od dziś wiadomo, że takim organizacjom trudno jest stawić czoła politycznym potentatom, dlatego jeden z brzeskich komitetów postanowił zaprosić do współpracy ludzi, którzy nie zważając na partyjne znaczki będą działać na rzecz swojego regionu.


– Już jesienią wybierzemy m.in. nowe rady gmin i powiatów, burmistrzów i wójtów. Aby mieć realny udział w tym, kto zajmie powyższe stanowiska, przede wszystkim należy uczestniczyć w wyborach. Każdy głos jest ważny, a nieuczestniczenie zwyczajnie odbiera nam prawo wyrażenia swojej opinii, wystawienia noty rządzącym, podsumowania ostatniej kadencji. Oprócz tego, można także samemu wystartować i powalczyć m.in. o mandat radnego i brać czynny udział w pracach rady gminy, czy powiatu – mówi Tomasz Wikieł, koordynator ds. organizacyjnych Komitetu ds. zgodnego połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz.

Działacze Komitetu przygotowują się do nadchodzących wyborów samorządowych pełną parą. Jak zapewniają – nie mają charakteru partii politycznej i tworzą społeczną inicjatywę. To sami mieszkańcy mają decydować o kierunkach rozwoju swojego najbliższego otoczenia, bez narzucanych rozkazów „z góry”, które często w ten sposób realizują własne cele i dla własnych korzyści.

– Każdy z nas powinien przemyśleć, czy obecnie rządzący dobrze sterują samorządami, i czy nasza mała ojczyzna zasługuje na lepszą przyszłość. Wybory, które odbędą się za kilka miesięcy, to nie tylko świetna okazja do wystawienia oceny władzy, ale także prawo do udziału w tych wyborach i współdecydowania o losach naszych gmin. Wiele kontrowersyjnych decyzji podejmowanych przez obecną władzę dotyczy pojedynczych osób, czasami mniejszej lub większej grupy mieszkańców, ale razem, osoby te tworzą społeczeństwo i jedność, a to w samorządzie jest największą wartością – tłumaczy Tomasz Wikieł.

Działacz Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz dodaje, że wszystkie chętne osoby, które chciałyby nawiązać współpracę i współdecydować o swoim otoczeniu, mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem tomasz.wikiel@BplusS.pl