Poradnia kardiologiczna

0

W dniu 20.06.br odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu z inicjatywy Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego spotkanie wójtów i burmistrzów dotyczące utworzenia w Brzeskim Centrum Medycznym Poradni Kardiologicznej. W spotkaniu uczestniczył również Jan Pikor – członek Rady Społecznej działającej przy BCM. Za koniecznością utworzenia takiej poradni przemawiają przede wszystkim fakty. Około 48 % wszystkich zgonów w naszym powiecie powodują choroby związane z układem krążenia, czyli zawały serca i wylewy.

Powiat brzeski jest również jedynym powiatem na Opolszczyźnie, który nie posiada własnej poradni kardiologicznej, niezbędnej do zapobiegania i leczenia zagrożeń związanych z chorobami układu krążenia. Koszt utworzenia takiej poradni to ok. 320 tys. zł, jednakże szpital posiada już część sprzętu kardiologicznego o wartości 160 tys. zł. Przedstawiciele poszczególnych gmin wyrazili gotowość do partycypacji w pozostałych kosztach, dzięki czemu poradnia rozpoczęłaby swoją działalność już we wrześniu br. Ułatwiłoby to znacznie dostęp mieszkańców powiatu brzeskiego do specjalistycznych badań, a z pewnością skróciłoby czas oczekiwania na przyjęcie do kardiologa. Obecnie, aby skorzystać z bezpłatnych badań czas oczekiwania do poradni kardiologicznej w Opolu wynosi ok. 4 miesiące. Każdy z nas powinien co roku poddawać się nieinwazyjnym badaniom serca. Są rzeczy ważne i ważniejsze, ale nikt z pewnością nie zaprzeczy, że zdrowie należy stawiać ponad wszystko, a człowiek chory powinien otrzymać pomoc jak najszybszą i jak najlepszą. Dlatego też władze powiatu brzeskiego stawiają sobie za priorytet zapewnienie mieszkańcom prawidłowo funkcjonującą ochronę zdrowia.

Małgorzata Stanowska