Minister infrastruktury podpisał program inwestycyjny, który pozwoli wybudować nową obwodnicę Brzegu wraz z przeprawą mostową

0

We wrześniu, podczas spotkania z mieszkańcami Opolszczyzny, premier Mateusz Morawiecki publicznie zadeklarował budowę obwodnicy w Brzegu wraz alternatywną przeprawą mostową. Na początku bieżącego tygodnia, wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz zatwierdził program inwestycyjny, który umożliwi rozpoczęcie prac. Dobre wiadomości dla regionu i jego mieszkańców ogłoszono w środę (17.10) na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu.


– Uzgodnienie i podpisanie tego programu przez pana ministra, jest decyzją długo wyczekiwaną. Myślę, że wszyscy wiemy, jak ważna jest to inwestycja dla regionu i tutejszej społeczności. Kilka dni temu otwieraliśmy na Dolnym Śląsku 35km nowej drogi ekspresowej, i to kształtowanie nowej sieci dróg kosztuje dużo wysiłku, ale w tym całym programie, mające wielkie znaczenie dla gospodarki kraju, nie zapominamy o potrzebach lokalnych społeczności, dotyczących problemów komunikacyjnych oraz innych uciążliwości. Takim przykładem jest obwodnica Brzegu – mówi Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 360 mln złotych, w tym 2,9 mln zł koszt procesu przygotowawczego. Przetarg na stworzenie niezbędnej dokumentacji może zostać rozpisany jeszcze w tym miesiącu.

– Chcielibyśmy jeszcze w tym miesiącu ogłosić przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ). Po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do prac nad STEŚ-em i elementami koncepcji programowej. Ta część zadania jest zaplanowana do końca września 2021 roku. Ta perspektywa wydaje się dość odległa, ale w ramach tego opracowania jest dużo do zrobienia, powierzchniowe badania archeologiczne, raport oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, musimy także przeprowadzić badania geologiczne. Mając opracowany STEŚ ogłosimy przetarg na budowę – zapewnia Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA.

Z tych informacji cieszy Maciej Stefański. Starosta powiatu brzeskiego przypomniał na konferencji prasowej, że o tę inwestycję zabiegał od wielu lat, jednak dopiero po zmianie rządu problem całego regionu został dostrzeżony.

– Niektórzy, jeszcze kilka lat temu mówili, że jest to niemożliwe do wykonania. Ja uważałem inaczej, że to się należy dla naszego powiatu i miasta. Poprzednia ekipa rządząca ignorowała nas przez 8 lat, nie dostrzegali problemu. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości pochylił się nad tym tematem. Muszę podziękować panu wojewodzie Adrianowi Czubakowi, pani poseł Katarzynie Czocharze, panu staroście powiatu oławskiego Zdzisławowi Brezdeniowi oraz wszystkim, który popierali tą inwestycję. Myśmy przekonywali, że to jest projekt ponadregionalny i udało się, ta inwestycja wreszcie zostanie zrealizowana – mówi Maciej Stefański.

– Jestem dumny i szczęśliwy, że Brzeg doczeka się nowej obwodnicy. Minęło troszkę czasu, od kiedy tym tematem się zajęliśmy, ale dzisiaj mamy potwierdzenie sukcesu tych wszystkich naszych rozmów, spotkań, wyjazdów i pracy. Było warto, bo kolejny region Opolszczyzny jest zauważony w strategii rozwoju na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Mieszkańcy zasługują na to, aby żyło im się komfortowo, bezpiecznie, aby podnosić poziom atrakcyjności gospodarczej ich miejscowości – podsumowuje wojewoda opolski Adrian Czubak.