Co dalej z kanałem Odra – Odrzyca?

0
fot. http://www.radiopiekary.pl

W październiku 2018r. doszło do spotkania Członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopki z Wójtem Gminy Lubsza Bogusławem Gąsiorowskim. Jego tematem była budowa kanału łączącego Odrę z Odrzycą. Jego powstanie ma kluczowe znaczenie m.in. dla nawadniania pól uprawnych w Gminie Lubsza.


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w dniu 28.02.2017r. uzyskał pozwolenie na budowę kanału Odra – Odrzyca. Rzeka Odra zasili rzekę Odrzycę (dopływy Smortawy) wodami powierzchniowymi, które nawodnią kilka tysięcy hektarów pól uprawnych na terenie gminy Lubsza. W roku 2017 było już bardzo blisko do realizacji tej tak potrzebnej inwestycji, lecz przegrała ona rywalizację z budową zbiornika zaporowego Żelazna.

Dodajmy, że realizacji budowy kanału Odra-Odrzyca wpisuje się w deklaracje Premiera RP Mateusza Morawieckiego dotyczące rozbudowy systemów melioracyjno-nawadniających, które zawarto w strategii Rządu. W związku z powyższym w lipcu bieżącego roku Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski zwrócił się z pismem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. W dokumencie Wójt zapytał o możliwość realizacji wyżej wymienionej inwestycji w 2018 roku. W odpowiedzi, Wody Polskie poinformowały Gminę, że procedura inwestycyjna ponownie zostanie rozpoczęta poprzez zmianę nazwy inwestora.

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczy terenu za dawnym PGR-em w Kościerzycach, gdzie w wale powodziowym znajduje się przepust wałowy. Następnie – zgodnie z projektem budowy – poprzez  kanał (nowo wybudowany) zasilony zostanie zbiornik topolowy (Juden Grab), a dalej zbiornik Floryda, rzeka Odrzyca i dopływ Smortawy.