Akcja „Zima” w Grodkowie. Straż Miejska kontroluje czy w piecach spalane są śmieci

0
fot. archiwum

W ramach akcji „Zima” Straż Miejska w Grodkowie podejmuje działania mające ograniczać spalanie odpadów w piecach. Niestety, mimo wielu akcji informacyjnych i medialnych, wciąż wiele osób decyduje się na spalanie śmieci. To wpływa na wzrost zanieczyszczenia powietrza niebezpiecznymi pyłami i związkami chemicznymi, do których należą: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje rakotwórcze) i dioksyny.


Spalanie odpadów w piecach ma znaczący wpływ na stan zdrowia mieszkańców w zależności od czasu przebywania w rejonie zanieczyszczonym, pogody oraz wieku. Do najczęstszych skutków zdrowotnych wdychania zanieczyszczonego powietrza należą m.in. dolegliwości układu oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia występuje u dzieci i osób starszych oraz u osób z niewydolnością serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

– Informujemy, że w bieżącym roku strażnicy podczas interwencji będą samodzielnie pobierać próbki paleniskowe z pieców bez udziału pracowników laboratorium ponieważ zostali do tego celu przeszkoleni – czytamy w komunikacie Straży Miejskiej w Grodkowie.

Przypominamy, że za spalanie odpadów w piecach grozi kara aresztu lub grzywny do 5000 zł. Przypominamy również o obowiązku wpuszczenia na teren nieruchomości upoważnionego strażnika miejskiego, który przeprowadzi kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli środowiskowej strażnikowi podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.