II sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Od pierwszych obrad minęły niespełna dwa tygodnie, a radni już wracają do pracy. Dziś (3 grudnia) o godz. 11:15, w sali stropowej brzeskiego ratusza rozpoczęła się II sesja Rady Miejskiej Brzegu. Porządek obrad przewiduje m.in. odczytanie programu działań burmistrza na kadencję 2018-2023, powołanie i określenie składu Komisji Rewizyjnej oraz powołanie i określenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Najgorętszym tematem wydaje się jednak procedowanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały z października 2017 roku. Chodzi oczywiście o dokument, który pozwala burmistrzowi przekazać za darmo na rzecz Skarbu Państwa dwie działki (pow. 1,11 ha), na której powstać ma nowe więzienie w Brzegu. Na tekstową relację na żywo z pierwszej sesji RM zapraszamy od godz. 11:15.


16:07 – Przewodniczący zamyka obrady II sesji Rady Miejskiej 

16:06 – Sesja nadzwyczajna odbędzie się jednak 5 grudnia, w środę

16:04 – Niestety, na razie brakuje odpowiedzi, czy może to być czwartek…

16:04 – Radny Grabowiecki dopytuje, czy może być czwartek?

16:01 – Radny Krzysztof Grabowiecki pyta, czy to musi być środa 5 grudnia,  a nie np. czwartek 6 grudnia. Przewodniczący Jacek Niesłuchowski informuje, że jest związany terminem we wniosku burmistrza. Radny Grabowiecki odpowiada, że jest związany terminem 7 dni.

16:00 – Przedmiotem sesji mają być m.in. sprawy związane z wywozem nieczystości i utrzymaniem ulgi dla rodzin wieloosobowych

15:58 – Wpłynął również wniosek burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 5 grudnia 2018 roku

15:57 – Jacek Niesłuchowski odczytuje korespondencje, jakie wpłynęły do Biura Rady. Jedno z nich dotarło z Brzeskiego Towarzystwa Miłośników Zwierząt w sprawie zakazania używania materiałów pirotechnicznych podczas nosy sylwestrowej i 27. Finału WOŚP.

15:55 – Wiceburmistrz Tomasz Witkowski informuje o najbliższych wydarzeniach w mieście i zaprasza na przygotowany imprezy

15:54 – Kolejny punkt obrad – Wolne wnioski i informacje

15:52 – Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Krzysztof Grabowiecki

15:51 – Wracamy po przerwie

15:45 – Powstał jakiś problem… Przewodniczący Rady Miejskiej ogłasza przerwę, aby to Komisja Skarg wybrała wiceprzewodniczącego.

15:41 – Czas na wybór wiceprzewodniczącego tej komisji

15:40 – Andrzej Witkowski zostaje przewodniczącym Komisji Skarg. 11 głosów do 9 głosów

15:39 – Przechodzimy do glosowania

15:38 – Andrzej Witkowski – „Na temat klubu radnych PiS nie chciałbym się wypowiadać”

15:37 – Wojciech Komarzyński  – „Przewodniczący komisji powinien być osobą przewidywalną. Czy człowiek, który zawiązał klub, a na drugiej sesji go rozwiązuje, jest taką osobą? Oczekuję odpowiedzi id kandydata”

15:32 – Członkowie komisji zgłosili dwie kandydatury: Andrzeja Witkowskiego  i Krzysztofa Grabowieckiego

15:31 – Przechodzimy do wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

15: 29 – Wiceprzewodniczącą zostaje Renata Biss. Radna otrzymała 11 głosów. Jadwiga Kulczycka otrzymała głosów 10

15:27 – Teraz czas wybrać wiceprzewodniczącego. Są dwie kandydatki: Renata Biss i Jadwiga Kulczycka

15:25 – Co ciekawe, na kandydata PiS głosowało czterech radnych Koalicji Obywatelskiej: Renata Biss, Renata Listowska, Janusz Wójcik i szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej Jacek Niesłuchowski…

15:24 – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje Janusz Żebrowski

15:23 – Janusz Żebrowski 11 głosów, Grzegorz Surdyka 10 głosów

15:22 – Przechodzimy do głosowania

15:20 – Tak to prawda – odpowiada Janusz Żebrowski

15:19 – Radny Surdyka pyta radnego Żebrowskiego, czy to prawda, że pracuje w spółce miejskiej MZMK?

15:18 – Jest dwóch kandydatów: Janusz Żebrowski i Grzegorz Surdyka

15:16 – Najpierw będzie głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

15:15 – Projekty uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących są już gotowe

15:15 – Wracamy po przerwie. Przewodniczący. Jacek Niesłuchowski wznawia obrady

14:36 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski ogłasza 15 minut przerwy na przygotowanie projektów uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

14:35 – Radna Jadwiga Kulczycka złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji Komunalnej. Zastąpi ją wiceprzewodniczący Dariusz Socha. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w tej sprawie.

14:30 – Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu został Ryszard Różański

14:28 – Radni przechodzą do głosowania. Ryszard Różański – 10 głosów, Krzysztof Grabowiecki  – 9 głosów

14:27 – Radny Preis zgłasza kandydaturę Ryszarda Różańskiego, radny Komarzyński zgłasza kandydaturę Krzysztofa Grabowieckiego

14:25 – Teraz radni wybiorą wiceprzewodniczącego komisji

14:25 – Przewodniczącym Komisji Budżetu zostaje Radosław Preis

14:24 – Wojciech Komarzyński – 9 głosów, Radosław Preis – 11 głosów

14:23 – System do głosowania jest już gotowy

14:21 – Przechodzimy do głosowania. Radni będą głosować na dwóch kandydatów. Przewodniczącym Komisji Budżetu może zostać Wojciech Komarzyński lub Radosław Preis

14:19 – Radna Kulczycka zwraca uwagę, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, jednak tu może chodzić o kwestie etyczne. Część wynagrodzenia Radosława Preisa pochodzi z budżetu miasta

14:18 – Radny Preis odpowiada – Będę na tym stanowisku gwarantował bezstronność. Nie będę uczestniczył w głosowaniu dotyczącym finansowania mojego stanowiska

14:15 – Głos zabrała mecenas Urzędu Miasta. Wyjaśnia sytuację związaną z radnym Radosławem Preisem. Jej zdaniem nie ma żadnych przeszkód aby radny kandydował na przewodniczącego Komisji Budżetu

14:12 – Wojciech Komarzyński pyta Radosława Preisa, czy ten gwarantuje bezstronność, podczas gdy jego stanowisko powiatowego konserwatora jest częściowo finansowane z budżetu miasta

14:11 – Radny Grabowiecki zgłasza kandydaturę Wojciecha Komarzyńskiego. Radny Różański zgłasza kandydaturę Radosława Preisa

14:10 – A teraz przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Wybór przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju

14:08 – Wnioski zostały przegłosowane, a więc jeszcze dziś poznamy przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

14:03 – Radni głosują za wprowadzeniem zmian do porządku obrad w zakresie wybrania przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

14:01 – Radny Komarzyński dodaje, że takie projekty uchwały można przygotować, tym bardziej, że Jacek Niesłuchowski jako przewodniczący podkreślał, że jest sprawnym organizatorem

14:00 – Krzysztof Grabowiecki zgłasza wniosek formalny, aby przygotować uchwały dzisiaj i wybrać przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji

13:59 – Przewodniczący proponuje, aby na kolejnej sesji radni wybrali prezydium komisji. Dziś nie ma takich projektów uchwały

13:58 – W Komisji Rewizyjnej nie wyłoniono przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13:57 – Wracamy po przerwie. Obrady wznowione

13:39 – 15 MINUT PRZERWY NA UKONSTYTUOWANIE SIĘ KOMISJI

13:38 – Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Brzegu: Kazimierz Kozłowski, Renata Listowska, Andrzej Witkowski, Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Bożena Szczęsna

13:36 – Teraz głosowanie nad uchwałą w tej sprawie. Radni przyjmują uchwałę jednogłośnie

13:35 – Razem jest osób: Kazimierz Kozłowski, Renata Listowska, Andrzej Witkowski, Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Bożena Szczęsna.

13:34 – Krzysztof Grabowiecki, Bożena Szczęsna – to kandydaci zgłoszeni z poza klubów

13:33 – Kazimierz Kozłowski, Renata Listowska, Andrzej Witkowski, Grzegorz Chrzanowski – to kandydaci zgłoszeni przez kluby radnych

13:30 – Teraz czas na wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13:28 – Janusz Żebrowski, Renata Biss, Ryszard Różański, Jadwiga Kulczycka, Grzegorz Surdyka, Wojciech Komarzyński – to uchwalony skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu. ZA głosowało 20 radnych, jeden wstrzymał się od głosowania 

13:25 – Radny Chrzanowski rezygnuje z kandydowania, bowiem uważa, że radny Komarzyński będzie dobrze sprawował swoje obowiązki w komisji rewizyjnej

13:22 – Kolejnymi kandydatami są Wojciech Komarzyński i Grzegorz Chrzanowski. Który z nich dołączy do sześcioosobowego składu rady rozstrzygnie głosowanie

13:19 – Żebrowski, Biss, Różański, Kulczycka, Surdyka – to radni zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej przez kluby radnych. Wchodzą oni w skład komisji obligatoryjnie

13:18 – Biss, Listowska, Wójcik, Niesłuchowski – to kolejny klub radnych

13:16 – Andrzej Witkowski rozbił klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, partii z której startował w wyborach. Takiego cynizmu nie widziałem – komentuje Wojciech Komarzyński

13:15 – Obrady wznowione

13:15 – przewodniczący prosi o zajmowanie miejsc. Chce wznowić obrady

13:10 – Radni wyrażają zgodę na przerwę 

13:09 – Ja nie wiem co się dzieje wewnątrz – odpowiada Jacek Niesłuchowski. Wojciech Komarzyński prosi o 5 minut przerwy, bowiem jedna z radnych chce dołączyć do klubu Prawo i Sprawiedliwość

13:08 – Pan Witkowski rozbił klub Prawo i Sprawiedliwość? – pyta radny Wojciech Komarzyński

13:07 – Andrzej Witkowski złożył tym samym rezygnację z członkostwa z klubu Prawo i Sprawiedliwość

13:05 – Najpierw informacja o klubach radnych, jakie zawiązały się:

  • Chrzanowski, Głogowska, Wikieł, Surdyka
  • Kulczycka, Szpulak, Grabowski
  • Żebrowski, Kozłowski, Socha
  • Preis, Różański, Andruchowicz, Witkowski

13:04 – Jacek Niesłuchowski wznawia obrady

12:50 – Program burmistrza na kadencję 2018-2023 został przyjęty. Przewodniczący ogłasza 10 minut przerwy

12:40 – Ze strefą rozrywki jest podobnie jak z więzieniem, są problemy. Mieszkańcy chcą ciszy, właściciele restauracji chcą organizować imprezy – tłumaczy burmistrz.

12:38 – Radna Renata Listowska pyta się, czy w Brzegu powstanie strefa rozrywki. Obecny stan ogranicza działalność  głównie restauratorów i właścicieli PUB-ów. – Nie chciałabym, aby Brzeg był miastem ciszy.

12:30 – A my przypominamy, że obrady można śledzić na żywo na kanale YT.

12:28 – Radny Grabowiecki pyta o klub kolarski. Burmistrz mówi, że Gmina wpiera klub, wypłaca m.in. nagrody i stypendia. Gmina wsparła również klub po darzeniu losowym – chodzi o pożar auta i zniszczenie sprzętu treningowego

12:24 – Radny Szpulak pyta, czy burmistrz ujął w swoim programie wsparcie Kamila Karbowiaka. Biegacz odnosi wielkie sukcesy. Burmistrz Wrębiak odpowiada, że zna zasługi Kamila i docenia sukcesy. Jednocześnie dodaje, że wsparcie sportowca cały czas się odbywa.

12:21 – Mówiąc o telefonie, nie miałem na myśli teleopieki, tylko bardziej chodziło mi o pomoc tzw. „złotej rączki”, ale o tym jeszcze porozmawiamy – podsumowuje radny Wójcik

12:16 – Będziemy starali się nasz program poszerzać – odpowiada burmistrz

12:14 – Janusz Wójcik pyta o politykę senioralną. Chodzi o tzw. „telefon dla seniora”, czyli wdrożenie projektu, który pomoże osobom starszym skontaktować się z fachowcami pomagającymi rozwiązać drobne problemy techniczne, jak przysłowiowa wymiana żarówki

12:12 – Rozwój, rozwój, rozwój… Tak w skrócie można opisać plan działania burmistrza na najbliższe lata. Jerzy Wrębiak zwraca się do radnych o pomoc w zrealizowaniu tego programu

12:05 – Referuje burmistrz Jerzy Wrębiak

12:03 – Kolejny punkt obrad – programu działań burmistrza na kadencję 2018-2023

12:00 – Radni: Andrzej Witkowski, Mariusz Andruchowicz i Kazimierz Kozłowski wstrzymali się od głosowania. Janusz Żebrowski nie wziął udziału w głosowaniu. Pozostali radni głosowali za uchyleniem uchwały z października 2017 roku w sprawie przekazania gruntów pod budowę więzienia.

11:59 – 17 radnych uchyla uchwałę! 3 osoby wstrzymały się. Na sali oklaski od mieszkańców

11:58 – głosowanie…

11:56 – W opinii burmistrza widnieje zapis, że Gmina ma przekazać jedynie 90 arów. A uchwała mówi o 1,11 ha. Radny Grzegorz Surdyka zwraca uwagę, że burmistrz przekazuje nawet w opinii nieaktualne informacje

11:50 – Radna Renata Biss – nigdy nie straciłam nadziei, że uda się ten pomysł powstrzymać. Dzisiaj dajmy sobie i mieszkańcom szansę i zagłosujmy za uchyleniem tej uchwały

11:47 – Burmistrz Jerzy Wrębiak podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w kwestii nowego więzienia. Jego opinia do projektu uchwały jest negatywna

11:46 – Piotr Szpulak zakończył zreferowanie projektu uchwały. Nikt nie ma pytań

11:45 – Radny Szpulak dziękuje radnym, że podpisali się pod projektem uchwały uchylającej kontrowersyjną uchwałę z ubiegłego roku. Przypomina również okoliczności w jakich uchwałę podjęła poprzednia Rada Miejska

11:40 – Przypomnijmy, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane na żywo na kanale You Tube

11:39 – Projekt uchwały i uzasadnienie odczytuje radny Piotr Szpulak. – mam nadzieję, że ta Rada jest inna, otwarta na dyskusję.

11:38 – Przechodzimy do kolejnego punktu – procedowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały z października 2017 roku. Chodzi oczywiście o dokument, który pozwala burmistrzowi przekazać za darmo na rzecz Skarbu Państwa dwie działki (pow. 1,11 ha), na której powstać ma nowe więzienie w Brzegu.

11:35 – Jacek Niesłuchowski, w związku ze spotkaniem z mieszkańcami, pyta o zainstalowany słupek przy ul. Lekarskiej. Takie rozwiązanie utrudnia dostawcom dostarczanie towarów dla przedsiębiorców przy ul. Długiej

11:32 – Grzegorz Surdyka pyta burmistrza dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na poprzednio składane interpelacje. Dodatkowo pyta m.in. o koszty poniesione przez spółkę miejską BPEC w związku z publikacjami reklamowymi przed wyborami samorządowymi

11:30 – Krzysztof Grabowiecki pyta o utrzymanie wywozu gabarytów. Chodzi o wywóz śmieci

11:28 – Radosław Preis składa 4 interpelacje. Jedna dotyczy utworzenia strefy „tempo 30km/h” przy ul. Piłsudskiego

11:26 – Radny Wójcik przypomina o problemie smogu. Chciałby stworzyć w mieście „program antysmogowy”.

11:25 – Janusz Wójcik zwraca się do burmistrza o utworzenie w Brzegu „Brzeskiego szlaku pamięci”. Chodzi o zmiany na cmentarzu

11:22 – Wojciech Komarzyński składa interpelację, aby Gmina Brzeg przystąpiła do programu Senior Plus

11:21 – Przechodzimy do punktu – interpelcje i wioski

11:17 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski otworzył II sesję Rady Miejskiej

11:15 – Dzisiejszą sesję, która zaplanowana była na godz. 10:00, poprzedził występ młodzieży szkolnej. Stąd opóźnienie