Szkoła, przedszkole bądź żłobek zamknięte? Rodzice – jest rozwiązanie

0
fot. ZUS

Co ma zrobić rodzic, gdy nagle okaże się, że szkoła, przedszkole bądź żłobek jest nieczynny? Jeśli rodzice nie mają z kim zostawić dziecka, to mogą zająć się nim sami, a do swojego pracodawcy wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.


Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje. Nagłe zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły również uprawnia do otrzymania tego świadczenia. Rodzic ma prawo wystąpić o zasiłek wtedy, gdy opieki nad maluchem nie jest w stanie sprawować inny członek rodziny.

– Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do której uczęszcza dziecko jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem. O zasiłek opiekuńczy może wystąpić mama jak i tato dziecka, a będzie wypłacony temu z rodziców, który o niego wystąpił. Do wniosku trzeba też dołączyć oświadczenie o tym, że konkretna placówka była nieczynna – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym z tego tytułu, że są zatrudnieni w ramach umowy o pracę. To możliwe także w przypadku rodzica prowadzącego działalność gospodarczą i dobrowolnie opłacającego składkę chorobową. Zasiłek wypłacany jest na takiej samej zasadzie jak świadczenie chorobowe, czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

– Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, ale jeśli prowadzi działalność na własną rękę, to wniosek powinien złożyć w najbliższej placówce ZUS. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej ZUS-u albo na sali obsługi klientów w każdej zusowskiej placówce. Jeśli ubezpieczony ma konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to taki wniosek może złożyć online – tłumaczy Sebastian Szczurek.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W ciągu roku prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje do 60 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14. Natomiast z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat albo innym chorym członkiem rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje do 14 dni w roku kalendarzowym. Łączny okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć 60 dni.