Budżetowa sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Dziś (20 grudnia) o godz. 10:00, w sali stropowej brzeskiego ratusza odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej. Radni będą procedować nad przyszłorocznym budżetem miasta, ale nie tylko. Porządek obrad przewiduje również głosowanie nad zmianami do budżetu na rok bieżący. Wśród innych projektów uchwał znajdują się m.in.: w przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na rok 2019; w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Na tekstową relację na żywo z pierwszej sesji RM zapraszamy od godz. 10:00.


Dla wszystkich członków koalicji specjalnie zgodnie z sugestia pana Jacka

 

Baaaardzo długa sesja. Jakie wnioski?

Koalicja PO/PiS ma się dobrze i jest na razie bardzo skonsolidowana

jej członkowie, dla przypomnienia, to

1. Biss Renata (PO)
2. Listowska Renata (PO)
3. Niesłuchowski Jacek (PO)
4. Wójcik Janusz (PO)

5. Andruchowicz Mariusz (PiS)
6. Kozłowski Kazimierz (PiS)
7. Różański Ryszard (PiS)
8. Socha Dariusz (PiS)
9. Witkowski Andrzej (PiS)
10. Żebrowski Janusz (PiS)

11. Preis Radosław (TRZB)

20.58

Koniec obrad

20.55

Przewodniczący Niesłuchowski informuje o pismach jakie wpłynęły do biura rady.

20.51

Burmistrz Wrębiak dziękuje za uchwalenie budżetu i ma nadzieję, że w przyszłym roku lepiej się poznają wszyscy radni i będzie lepsza współpraca

20.48

Radny Surdyka uważa, że w przyszłym roku należałoby podyskutować o formie spotkania opłatkowego. Może warto przeznaczyć pieniądze na jego zorganizowanie przeznaczyć na inny cel

20.48

Radna Szczęsna prosi o wsparcie w akcji związanej z Pudełkiem Życia

20.46

Radny Surdyka cytuje przepis, który pozwala przewodniczącemu, że może wydawać polecenia pracownikom biura rady. Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że może wydawać polecenia, ale pracodawcą jest burmistrz.

20.44

Radny Wójcik stwierdza, że był świadkiem ostrej wymiany zdań między paniami i apeluje żeby pracownicy biura rady szanowali radnych i odwrotnie.

20.43

Radna Kulczycka pyta czy radny Socha potwierdzi, że pracownik biura obraził ją. Radny Socha stwierdza, że nie ma pojęcia o co panie się kłóciły. Co ja mogłem więcej zrobić – pyta radny Socha

20.42

Zdaniem burmistrza sesja nie jest miejscem na rozwiązywanie tej sprawy .

20.41

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że to publiczne pomówienie, że trzeba dać się drugiej stronie wypowiedzieć.

20.39

Radny Komarzyński również prosi o interwencję i uważa, że w normalnej sytuacji burmistrz wyciągnął by konsekwencje z jej postawy.

20.39

Radna Kulczycka prosi o pomoc i interwencję burmistrza Wrębiaka

20.38

Radna Kulczycka wraca do swojej interpelacji dotyczący skandalicznych wpisów na portalu społecznościowym. Stwierdza, że została zaatakowana przez pracownicę biura Rady Miasta. Ta osoba obraziła radną i stwierdziła między innymi, że się źle ubiera. Świadkami tego zdarzenia był burmistrz Wrębiak oraz przewodniczący Niesłuchowski oraz radny Socha i Wójcik

20.35

Ostatni punkt obrad wolne wnioski i informacje

20.33

Glosowanie nad projektem. Wynik 11 przeciw 10 za

20.32

Radny Grabowiecki prosi przewodniczącego Niesłuchowskiego o równe traktowanie radnych.

20.31

Radny Surdyka zgadza się z opinią radnego Wójcika tylko brakuje mu jednego stwierdzenia: Róbmy to!

20.27

Radna Kulczycka stwierdza, że wnioskodawcy wskazali konkretne źródło finansowania – dywidendę. I można pokazać mieszkańcom, że coś się pozytywnego robi.

20.25

Radny Kozłowski uważa, że są programy do walki ze smogiem i do wymiany pieców. W budżecie miasta zdaniem Kozłowskiego nie ma pieniędzy na ten cel. Radny Wójcik stwierdza, że trzeba przepracować ten problem wspólnie i należy dać sobie trochę czasu.

20.23

Ludzie muszą chcieć być przyłączeni. Koszt przyłączenia wyniesie mniej niż 1600 złotych informuje prezes BEPEC-u.

20.17

Radny Surdyka stwierdza, że spółka BEPEC jest miejską spółką, która powinna ułatwiać życie mieszkańcom. W tym roku spółka wypłaci miastu z tytułu dywidendy 1,8 złotych.

20.15

Prezes wyjaśnia, że przy założeniu przyłączenia 50% mieszkańców BEPEC zdecydowałby się na tę inwestycję. Możemy dokonywać tylko inwestycję, które są rentowne.

20.13

Prezes BEPEC-u wyjaśnia, że inwestycja kosztowałaby przedsiębiorstwo około 2 milionów.

20.11

Według radnego Wojcika powinniśmy się zastanawiać czy budżet miasta i środki z BEPEC-u wystarczą na uciepłowienie Osiedla Południowego. Radny Szpulak stwierdza, że są już gotowe projekty i symulacje.

20.09

Radny Wikieł stwierdza, że głosowanie za tym programem nie zamyka głosowania nad innymi kompleksowymi programami.

20.07

Jeśli jest wola załatwienia tego problemu i burmistrz zadeklarowałby, że ten kierunek działań będzie przez niego zaakceptowany to niepotrzebna uchwała – stwierdza radny Komarzyński.

20.06

Wchodzi pan w kompetencje wojewody. My różnimy się tym, że w odróżnieniu od pana coś konkretnego proponujemy. Jeśli uchwała wróci od wojewody to będziemy mogli nad nią dalej pracować

20.02

Przewodniczący Niesłuchowski odnosi się do swojego własnego komentarza Show must go on i stwierdza, że wypowiedzi Surdyki przypomina mu reklamę tabletki dobrej na wszystko. Pyta czy wnioskodawcy wycofają swój projekt, bo jego zdaniem nadzór wojewody uchyli tę uchwałę.

20.00

Przewodniczący Niesłuchowski, że jako prawnik potwierdza obawy prawnik urzędu miasta. Najważniejsza według radnego jest podstawa prawna.

19.58

Bardzo sensowną jest koncepcja aby jedna sesja została poświęcona tylko i wyłączenie problemowi smogu i zanieczyszczenia powietrza.

19.56

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że miasto uczestniczy aktywnie w walce o czyste powietrze uczestnicząc w wielu unijnych programach poprzez termomodernizacje, tworzenie ścieżek rowerowych i remonty oświetlenia.

19.55

Radny Surdyka pokazuje wiele przykładów miast działających na rzecz czystego powietrza

19.51

Te pieniądze, pieniądze z dywidendy mogły spowodować, że mieszkańcy mogliby korzystać z programu uciepłowienia – dodaje Surdyka

19.49

Radny Surdyka cytuje pismo BEPEC-u do mieszańców, w którym przedsiębiorstwo informuje o znikomym zainteresowaniu mieszkańców programu uciepłowienia Osiedla Południowego. Cena za przyłącze wynosiła prawie 10 000 złotych. Ta spółka płaci milionowe dywidendy do budżetu miasta – kwituje Surdyka.

19.47

Znów mała awantura na sesji. W roli głównej radny Surdyka i przewodniczący Niesłuchowski, który przerywa radnemu wypowiedzi.

19.43

W sprawie zmian do budżetu pani prawnik urzędu mówiła, że nie można. Teraz w sprawie uchwały antysmogowej pani prawnik również mówi, że nie można i przedstawia nam swoją opinie prawną posiłkując się wyrokami sądów, które akurat potwierdzają jej opinię – podsumowuje radny Surdyka

19.40

Radny Surdyka prezentuje wyniki sensorów powietrza, które są fatalne i które sponsoruje, co jest kuriozalne, właśnie BEPEC. Radny Niesłuchowski komentuje to w następujący sposób: Show must go on

19.39

Jak są konkretne działania to nagle mówimy róbmy coś innego, szukajmy szerszych rozwiązań – stwierdza radny Surdyka

19.30

My chcemy żeby z pieniędzy, które idą na dywidendę opracowano program  przyłączania do sieci ciepłowniczej i tym samym eliminację starych pieców, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. – stwierdza radny Chrzanowski

19.24

Radny Wójcik dostrzega, że koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest zbyt duży. Proponowany dotychczas to koszt na poziomie 7-8 tysięcy, ale wymaga to szerokiej konsultacji z różnymi podmiotami.

19.22

Radny Wójcik zwraca uwagę, że sama likwidacja kotłów w jednej dzielnicy to tylko element kompleksowego programu, który powinien być stworzony przez ekspertów i zatwierdzony przez radnych na specjalnej sesji.

19.21

Radny Szpulak wymienia orzeczenia sądów które wskazują, że projekt uchwały nie narusza prawa.

19.17

Prezes PWiK wyjaśnia jakie działania zmierzające do polepszenia jakości powietrza podejmuje jego firma. Prezes Stecuła wyjaśniał również, że wypłacana dywidenda nie ma wpływu na wysokość stawek za wodę

19.12

Prezes BEPEC-u wyjaśnia, że kierowane przez niego przedsiębiorstwo wprowadza szereg programów skierowanych do mieszkańców i firm mających za zadanie przyłączanie do sieci ciepłowniczej. Jako przykład podaje deweloperów w Brzegu. Każde nowo wybudowane mieszkania są podłączane do sieci BEPEC-u

19.11

Mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w rządowym programie „Czyste powietrze” – podsumowuje burmistrz Kostrzewa

19.07

Sprawę walki ze smogiem zdaniem burmistrza miasto realizuje w ramach Strategii Niskoemisyjnej poprzez termomodernizacje budynków  i budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację oświetlenia. Burmistrz Kostrzewa uważa, że są tworzone warunki do preferencyjnej wymianie starych pieców.

19.06

Teraz opinia burmistrza – dostępna TUTAJ

19.03

To nie będzie akt prawa miejscowego, tylko akt wewnętrzny – zwraca uwagę prawnik urzędu i podaje przykłady orzeczeń. Według niej to będzie rażące naruszenie przepisów.

19.01

Teraz prawnik urzędu przedstawia opinię prawną dotyczącą tego projektu.

Opinia dostępna TUTAJ

18.54

Teraz punkt obrad dotyczący w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Brzegu. Uchwałę referuje Grzegorz Chrzanowski. Radni chcą zobowiązać burmistrza o nie dokonywania wypłat w postaci dywidendy i zobowiązania burmistrza do programu antysmogowego mającego na celu polepszenie jakość powietrza. Radni chcą aby na przykład mieszkańcy mogli za przysłowiową złotówkę przyłączać się do sieci ciepłowniczej i likwidację tym samym starych pieców na paliwo stałe.  Projekt został zgłoszony przez grupe 10 radnych.

18.51

pozostały jeszcze 2 tego typu uchwały

18.41

W tak zwanym międzyczasie prezentujemy pełną treść interpelacji radnej Kulczyckiej dotyczące skandalicznego zachowania urzędniczki magistratu która na portalu społecznościowy sugerowała, że jedna z radnych nie zostanie zaproszona na spotkanie opłatkowe

Jadwiga Kulczycka                  Brzeg, dn. 20.12.2018 r.
Radna Rady Miejskiej Brzegu
INTERPELACJE
W związku z umieszczonym wpisem na portalu społecznościowym mam następujące pytania: 
1. Czy na spotkaniu na którym ustalana była lista zaproszonych gości na Wigilię, a w którym uczestniczyła równie pracownik biura rady miejskiej, toczyły się  rozmowy aby nie zapraszać niektórych radnych. Jeżeli tak to jakie osoby miały być pominięte?
2. Panie Burmistrzu czy nadal obowiązuje wprowadzone przez pana zarządzenie w sprawie ubioru pracownika samorządu i jego zachowania wobec petentów. W jaki sposób jest ono przestrzegane i czy obowiązuje wszystkich pracowników ?
3. Panie Burmistrzu czy wpis na fb, którego ksero zostało dostarczone  radnym w dniu dzisiejszym z punktu widzenia burmistrza jest etyczne i czy pan jako pracodawca to akceptuje i nadal będzie tolerował ?.

18.40

Przed nami głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lub dzierżawy. Takich głosowań będzie 10.

18.38

Wyniki 20 za

18.36

Teraz głosowanie sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 (druk nr 13)

18.35

Wyniki 21 za

18.32

Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (druk nr 12)

18.30

Wyniki 21 za

18.29

Następna uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Następna uchwała w sprawie Miasta Brzegu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 11)

18.29

Wyniki 21 za

18.28

Kolejna uchwała w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 10)

18.27

Wyniki: 21 za

18.25

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu (druk nr 9)

18,24

Wyniki 21 za

18.21

Radna Kulczycka wyraziła opinię, że niektóre instytucje powinny być w przyszłym roku usunięte z tego programu.

18.18

Teraz głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na rok 2019 (druk nr 8)

Wyniki: 21 za

18.11

Kolejne głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r., w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia (druk nr 7)

Wyniki: 20 za

18.12

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 6)

Wyniki: 19 za 1 wstrzymujący się

18.09

Kolejne głosowanie w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 5),

Wyniki: 19 za 1 wstrzymujący się

18.07

Czas na podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 4)

18.07

Wyniki: 20 za

18.06

Teraz podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

18.04

Brak głosów w dyskusji. Radni głosują uchwałę. Wyniki: 16 za , 4 wstrzymujące się

17.57

Następny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

17.56

Wyniki: 11 przeciw 10 za
Wyniki można wpisywać właściwie przed głosowaniem . Koalicja PO/Pis w Brzegu funkcjonuje doskonale

 

17.55

Teraz głosowanie całego projektu budżetu

Żaden z wniosków nie został przyjęty

17.51

Następny wniosek – ulica Rejmonta. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.52

Następny wniosek – ekspertyzy prawne. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17. 51

Następny wniosek – ulica Poprzeczna. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.50

Następny wniosek – budżet obywatelski. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.48

Kolejny wniosek – przebudowa podwórka przy ulicy Szopena. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.46

Kolejny wniosek – bezpłatna komunikacja miejska. Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.45

Głosowanie nad wnioskiem o rozbudowę basenu przy ulicy Korfantego *przeniesienie na rozbudowę basenu krytego) . Wyniki: 11 przeciw 10 za

17.44

Głosowanie nad reasumpcją. Wyniki: 11 za i 10 przeciw

17.38

Wyniki 10 do 10. Poprawka nie przechodzi. Radni proszą o przerwę. Przewodniczący się nie zgadza. Nie było radnej Szczęsnej na głosowaniu. Radny Surdyka prosi o reasumpcję głosowania.

17.37

Radni głosują wniosek radnego Komarzyńskiego o zwiększenie dofinansowania niepublicznych żłobków (z promocji)

17.35

Radny Grabowiecki pyta na jaką kwotę są sporządzone projekty dróg. Projekty są przygotowane na kwotę 18 milionów, każdy projekt jest ważny 3 lata – taką dostaje odpowiedź

17.34

Przywoływałem pana kilkakrotnie do prządku i odebrałem panu głos zgodnie ze statutem

17.33

Radnemu Surdyka odbiera głos przewodniczący Niesłuchowski. – Nas obowiązuje ten sam statut – dodaje Niesłuchowski. Ja w tym miejscu udzielam głosu – dodaje Niesłuchowski

17.31

Można przeznaczyć pieniądze które promują urzędnika czyli burmistrza Wrębiaka na walkę ze smogiem poprzez wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. – stwierdza przewodniczący Niesłuchowski

17.26

To ma być śmieszne, że wyłącza mi pan mikrofon co chwile -pyta przewodniczącego radny Surdyka. Według niego radny nie mówi na temat zmian budżetu. -Będzie pan robił kabaret z sesji czy pozwoli mi dokończyć – pyta Surdyka

17.22

Pan nawet nie złożył wniosku a poucza innych – zwraca się do radnego Wójcika radny Surdyka. Chodzi o hierarchię wniosków. Zróbmy najpierw ulicę Reymonta a potem podwórko – dodaje Surdyka

17.19

Radny Surdyka odnosi wrażenie że wszystko jest ustalone. Jeśli ktoś nie należy do „maszynki do głosowania” to nie może zgłaszać żadnych zmian do budżetu.

17.18

Idąc tym tokiem to nie można by wprowadzać żadnych zmian do budżetu – stwierdza radny Grabowiecki

17.16

Radny Wójcik uważa, że nie można burzyć już zaplanowanego porządku. Propozycje, być może słuszne, zostały zgłoszone w ostatniej chwili i on nie ma ich na piśmie i nie może racjonalnie do nich się ustosunkować.

17.13

Radna Biss uważa, że niektóre propozycje zostały złożone w ostatniej chwili i nie były poprzedzone żadną dyskusją na komisjach. Radna Biss dodaje, że duża część z zapisów w obecnym budżecie była konsekwencją propozycji składanych przez radnych poprzedniej kadencji i są efektem pracy poprzedniej rady i mają swoje uzasadnienie.

17.09

Radna Listowska stwierdza, że niektóre działania obiecywane w kampanii wyborczej jak na przykład zwiększenie środków na dofinansowanie dopłat do żłobków nie mogą być realizowane w sposób nieodpowiedzialny. Mamy czas na realizację tych zadań w przyszłym budżecie. Wtedy powinniśmy rzetelnie i wspólnie planować budżet.

17.06

Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że w tym roku podwyżka dofinansowania wyniesie 100 złotych, w przyszłym roku następne 100 złotych. Według niego w ciągu pięciu lat zrealizuje wiec swoją obietnicę wyborczą dotyczącą dofinansowania na poziomie 500 złotych

17.05

Budżet promocji pana poprzednika był na wysokości 180000 złotych i też odbywały się imprezy, też były Trzy Kotwice – ripostuje Komarzyński.

17.03

W kampanii wyborczej ja też obiecywałem, że będziemy podnosić dopłaty do żłobków, ale mamy na to pięć lat czasu.

17.02

Na kwiat wydaliśmy kilka tysięcy złotych. To nie są tony – stwierdza burmistrz Wrębiak

17.01

Kontrolowałem wydatki wydziału promocji. To są tony kwiatków i balony z helem za tysiące złotych – dodaje radny Komarzyński

16.58

  • Kiedy wydziałem promocji kierowała inna osoba budżet promocji wynosił 180 000 też odbywały się imprezy, wydawano książki – stwierdza radny Komarzyński

16.55

Wniosek radnej Kulczyckiej dotyczący przeniesienia środków z monitoringu na podwórko przy ulicy Szopena jest według burmistrza Witkowskiego niewskazany ponieważ inwestycja związana z rozbudową monitoringu miejskiego jest sprzężona z powstałymi obecnie nowymi obiektami, jak na przykład centrum przesiadkowe

16.53

Prawnik urzędu stwierdza, że samo utworzenie procedur oraz ich uruchomienie w roku 2019 będzie nierealne. Te środki zostały by rozdzielone dopiero w następnym roku.

16.51

Zmniejszenie wydatków dotyczących Muzeum Miejskiego i przeniesienia ich na utworzenie budżetu obywatelskiego

16.43

Naczelnik Mielczarek stwierdza, że dokumentacje na remonty dróg mamy już na kilka milionów i tworzenie następnej nie ma sensu, ponieważ projekty są ważne przez 3 lata. Przy ulicy Poprzecznej natomiast w opłakanym stanie jest infrastruktura wodociągowa, co podraża bardzo inwestycję. Nie będzie zasadne dokonywanie remontu nawierzchni a potem dokonywanie remontu infrastruktury – podsumowuje naczelnik Mielczarek.

16.39

Teraz wniosek dotyczący ulicy Reymonta i ulicy Poprzecznej. Dyrektor ZNM-u Marek Sidor apeluje żeby nie rezygnować z remontu przy ulicy Mlecznej. – Do rewitalizacji tego podwórka chcą się dołączyć wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane przy nim. Mamy już projekt i zgody budowlane – podsumowuje Sidor.

16.38

Nie do końca darmowa komunikacja miejska spełni oczekiwania. Są ulgi dla młodzieży, a z komunikacji głównie korzystają osoby starsze, które mają ulgi lub podróżują za darmo – stwierdza Wrębiak. Nie jesteśmy do tego do końca przekonani – dodaje Wrębiak

16.34

Przeniesienie pieniędzy z budżetu straży miejskiej na dofinansowanie bezpłatnej komunikacji miejskiej spowoduje ograniczenie zatrudnienia o dwa etaty. Miasto również planuje w przyszłości dofinansować, po zakończeniu obecnej umowy, przejazdy komunikacją miejską w większym stopniu. Przymierzamy się do darmowej komunikacji miejskiej – wyjaśnia naczelnik Mielczarek

16.33

Rozbudowa basenu krytego teraz spowoduje, że w mieście nie będziemy mieli żadnego terenu rekreacyjnego prze długi czas – stwierdza Wrębiak

16.31

Wydaje mi się, że jestem bardzo kompetentny w określaniu potencjału rekreacyjnego terenu. Przez lata wychowywałem młodzież i wiem jaki potencjał ma teren przy Korfantego – dodaje Wrębiak

16.29

Będzie to najlepszy obiekt w województwie. Oprócz akwenu naturalnego będzie tam usytuowany akwen sztuczny – dodaje Wrębiak

16.28

Wrębiak stwierdza, że będzie to obiekt całoroczny. – Można tam spacerować są położone nowe ścieżki spacerowe. Dodaje też, że będą tam umieszczone tężnie…

16.25

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że mamy już gotowy pierwszy etap. Mamy wybudowane promenady widokowe oraz plaże gotowa do użytku – dodaje Wrębiak.
Stwierdza, że kolejnym etapem będzie strefa wielopokoleniowa, a następnym budowa 3 niecek (szerokości 15 metrów) basenu otwartego.

16.23

Dyrektor Kulwicki podaje jako przykład budowę aquaparku w Kępnie – tam koszt budowy nowoczesnej krytej pływalni wyniósł 33 miliony złotych.

16.20

Dyrektor Kulwicki stwierdza, że przy ulicy Wrocławskiej (kryty basen) może mieć podobny potencjał przyjęcia użytkowników. Jednak blokuje możliwość powstania w przyszłości na tym terenie hali sportowej (ten teren to rezerwa pod taki obiekt). Według Kulwickiego basen odkryty powinien powstać przy Korfantego, a rozbudowa krytej pływalni nie powinna być łączona z basenem otwartym.

16.18

Dyrektor Kulwicki omawia koncepcję basenu przy Korfantego podkreślając, że około 1000 osób będzie mogła jednocześnie korzystać z basenu. – Jest to miejsce z dużym potencjałem – dodaje Kulwicki.

16.17

W tej sprawie wypowiada się dyrektor MOSiR-u Krzysztof Kulwicki. Pierwszym argumentem za kąpieliskiem przy Korfantego są według dyrektora oczekiwania mieszkańców.

16.16

Teraz opinia dotycząca środków na projekt basenu przy ulicy Korfantego. Radny Chrzanowski proponuje przeznaczyć je na rozbudowę basenu przy ulicy Wrocławskiej.

16.13

Sławomir Mordka przedstawia również alternatywne formy promocji miast jak na przykład poprzez lokowanie w serialach. – Sandomierz rocznie w serial „Ojciec Mateusz” inwestuje więcej niż wynosi cały budżet promocji – dodaje Sławomir Mordka

16.11

Budżet promocji Kluczborka to 550 000 złotych. Łączny budżet domu kultury i promocji w Kluczborku to ponad 3 miliony, w Brzegu to trochę ponad 2,5 miliona

16.08

Sławomir Mordka stwierdza, że biuro promocji dofinansowuje imprezy charytatywne, jak WOŚP. Wymienia też inne imprezy, które wspiera miasto w postaci różnych gadżetów i w różnych innych form wsparcia np. finansowanie noclegów czy obiady.

16.02

Burmistrz odniesie się do propozycji poprawek. W jego imieniu przemawia burmistrz Witkowski. Stwierdza, że w obecnym budżecie dopłaty do żłobków niepublicznych wyniosą 300 złotych. Zmniejszenie wydatków na promocję o 300 000 złotych będzie miało wiele negatywnych skutków. Wymienia je naczelnik Sławomir Mordka. Stwierdza, że takie zmniejszenie kwoty na promocje pociąga za sobą negatywne skutki w postaci braku dofinansowania Dni Brzegu, w postaci dofinansowania nowych imprez w amfiteatrze, brak dofinansowania rejswó po Odrze, brak dofinansowania Nocy Świętojańskiej, brak dofinansowania w postaci gadżetów miejskich imprez, brak dofinansowania imprez organizowanych w szkołach w postaci nagród.

16.01

Wznawiamy obrady

13.28

Nie ma już więcej poprawek do budżetu. Przewodniczący Niesłuchowski prosi o wszystkie poprawki na piśmie. – Ze względu na spotkanie opłatkowo wigilijne ogłaszam przerwę do godziny 16.00 – ogłasza przewodniczący Niesłuchowski

13.26

Radny Surdyka składa poprawkę do budżetu

W dziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększyć o kwotę 30.000 zł na zadanie Remont ul. Reymonta – etap I – wykonanie projektu. Wnioskowaną kwotę proszę przenieść z działu 60017, Drogi wewnętrzne, Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej  na dz. 178/21 (ZNM).

Radny składa też poprawkę polegającą na utworzeniu specjalnego funduszu dla radnych na specjalistyczne opinie

13.25

Radna Kulczycka składa poprawkę dotyczącą stworzenia tak zwanego budżetu obywatelskiego. Radna chce aby miał on wysokość 100 000 złotych.

13.20

Radna Kulczycka składa poprawkę do budżetu dotyczącą dokumentacji remontu podwórka między ulicami długiej i Szopena. Radna zwraca uwagę, że mieszają tam osoby starsze.

13.18

Radny Grabowiecki zgłasza poprawkę do budżetu dotyczącą remontu chodnika na ulicy Poprzecznej
W dziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększyć o kwotę 270.000 zł na zadanie Remont chodnika przy ul. Poprzecznej po stronie szkoły. Wnioskowaną kwotę proszę przenieść z działu 60017, Drogi wewnętrzne, Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej  na dz. 178/21 (ZNM).

13.16

Poprawka umożliwi, że od maja przyszłego roku będziemy mieli w Brzegu bezpłatną komunikację miejską

13.16

Kolejna poprawka do budżetu – zgłasza radny Chrzanowski

W dziale 60004, Lokalny transport zbiorowy – Dofinansowanie komunikacji miejskiej zwiększyć kwotę o 240.000 zł by od dnia 1 maja 2018r. wprowadzić w Brzegu BEZPŁATNĄ komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców Brzegu. Wnioskowaną kwotę proszę przenieść z działu 75075, Promocja JST. (W połączeniu z naszą uchwałą „smogową” – kompleksowo rozprawiamy się z zanieczyszczeniami powietrza w naszym mieście i zmniejszmy korki oraz ruch pojazdów w Brzegu)

13.14

Lokalizacja basenu na ulicy Wrocławskiej to jedyna racjonalna propozycja. Nasi mieszkańcy nie musieliby wyjeżdżać do ościennych miejscowości – kończy Chrzanowski

13.14

Budowa małych niecek na Korfantego to zła propozycja – stwierdza Chrzanowski

13.12

Radny Chrzanowski zgłasza propozycje zmian do budżetu:

W dziale 926 Kultura fizyczna, w Rozdziale 92695 odstąpić od zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu” i zaplanowaną kwotę przenieść do działu 926 Kultura fizyczna, w Rozdziale 92695 na zadanie pn. „Rozbudowa krytej pływalni wraz z budową letniego kompleksu basenowego w Brzegu przy ul. Wrocławskiej – etap I”.

13.11

Radny Niesłuchowski pyta, czy inne komisje opiniowały budżet. Otrzymuje odpowiedź, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie.

13.05

Prawnik urzędu wyjaśnia, że „szczególnie uzasadnione wypadki” pozwalają uchwalić budżet w styczniu. W jej opinii takie wypadki w tej chwili nie zachodzą. Burmistrz Witkowski podaje przykład konkursów dla stowarzyszeń pozarządowych i klubów sportowych.

13.00

Ja dostałem sms-a w dniu komisji – kończy dyskusję na temat procedur radny Surdyka i stwierdza, że to idealna szansa dla burmistrza na „przepchanie budżetu”. Radny apeluje o zorganizowanie szkoleń dla nowych radnych

12.59

Radny Wójcik apeluje aby wrócić do uchwalania budżetu, bo jednostki budżetowe czekają na jego uchwalenie

12.55

Radna Kulczycka stwierdza, że zgadza się radnym Surdyką. Radna potwierdza, że również otrzymała sem-sa przed godziną 22.00 o komisji na dzień następny. Radna pyta czy została zachowana procedura? Prawnik urzędu odpowiada, że nie ma przepisów dotyczącej tak szczegółowych trybów pracy komisji.

12.52

Dalej trwa kłótnia Niesłuchowskiego i Surdyki, a radny Żebrowski stwierdza, że Komisja Rewizyjna zakończyła się stwierdzeniem, że „będziemy w kontakcie” – to według radnego Żebrowskiego miało oznaczać przełożenie obrad komisji na dzień następny

12.51

Radny Niesłuchowski zarzuca radnemu Surdyce mówienie nieprawdy. Nie potrafi jednak powiedzieć na czym miała polegać nieprawda.

12.49

Przewodniczący Niesłuchowski przerywa radnemu Surdyce. Radny Surdyka zarzuca Niesłuchowskiemu, że postępuje jak za PRL-u

12.48

Radny Surdyka w swojej wypowiedzi pokazuje błędy w procedowaniu Komisji Rewizyjnej i prosi aby nie mówić o „obchodzeniu” procedury

12.46

Radny Surdyka stwierdza, że jest zszokowany wypowiedzią burmistrza Wrębiaka i jego prawników. – Gdzie pan poznał i zobaczył radnych opozycyjnych – pyta retorycznie radny Surdyka

12.45

Efektem poprawki Komarzyńskiego byłoby zwiększenie dopłaty do żłobków niepublicznych  z 200 złotych do 400 złotych

12.44

Radny Komarzyński w uzasadnieniu stwierdza, że kwota na promocję miasta co roku wzrastała niewspółmiernie. W obecnym budżecie zaplanowano ponad 400 000 złotych

12.43

Radny Komarzyński składa wniosek o zmniejszenie wydatków na promocje miasta a zwiększenie wydatków na niepubliczne żłobki. Chodzi o kwotę 200 0000 złotych

12.41

To smutne, że burmistrz Wrębiak kłamie i wprowadza ww błąd nowych radnych – stwierdza radny Komarzyński. Radny stwierdza też, że popiera inwestycje, ale nie popiera wydatków na fajerwerki i tony kwiatów, czyli wydatki zwiększające się co roku

12.40

Radny Grabowiecki stwierdza, że zgody burmistrza wymagają tylko wnioski zwiększające deficyt budżetu.

12.39

Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że została dochowana procedura.

12.36

Radny Wikieł zwraca uwagę, że prace w komisji budżetowej były przesuwane z dnia na dzień. – Były takie sytuacje, że w nocy informowano nas w formie sms-a – stwierdza radny Wikieł. Wcale nie musimy uchwalać dzisiaj budżetu – stwierdza radny Wikieł

12.33

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że projekt budżetu w roku wyborczym jest „specyficzny”. Według burmistrza przychodzą nowi radni i nie do końca znają procedurę uchwalania budżetu. Według Wrębiaka wszystkie zmiany wymagają akceptacji burmistrza. – To jeden z najlepszych budżetów. Zawiera 36 milionów na inwestycje – stwierdza Wrębiak.

12.32

Radny Wikieł stwierdza, że to poprzednia rada otrzymała projekt budżetu zgodny z terminem, czyli do 15 listopada.

12.28

Radny Kulczycka popiera stanowisko radnego Komarzyńskiego. Pyta też, czy „obchodzeniem” procedury nie są autopoprawki złożone przez burmistrza. Radna Kulczycka stwierdza, że budżetu nie musimy uchwalać dzisiaj. -Mamy sytuację nadzwyczajną. Nie mieliśmy jako radni szans do dokładnego zapoznania się z budżetem – stwierdza Kulczycka

12.28

To nie wyłącza możliwości złożenia przez pana wniosków – odpowiada druga pani prawnik urzędu miasta

12.27

To będzie obejście procedury – mówi prawnik miasta. Jakie obejście procedury – odpowiada radny Komarzyński

12.26

Proszę nie wprowadzać w błąd radnych – stwierdza Komarzyński

12.24

Według pani prawnik „był czas na zgłaszanie wniosków” i „nie wyobraża sobie aby na nowo procedować”. Komarzyński odpowiada, że ustawodawca nie zabronił radnym składać poprawek w obrębie działów. To nie jest prawda. Jest pani zatrudniona przez burmistrza i będzie prezentować stanowisko wygodne dla burmistrza – stwierdza radny Komarzyński

12.22

Radny Komarzyński prosi panię prawnik aby nie wprowadzała w błąd radnych. Radni mają prawo składać poprawki dotyczących poszczególnych paragrafów – stwierdza radny Komarzyński

12.20

Prawnik miasta wyjaśnia komu przysługuje inicjatywa składania uchwały budżetowej oraz wniosków do budżetu. Według prawniczki wnioski do budżetu składane na sesji będą „obejściem procedury”.

12.12

Teraz odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

12.06

Teraz kolejny punkt obrad: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinię odczytuje Skarbnik Miasta.

11.58

Projekt odczytuje Skarbnik Miasta

11.56

Następny punkt obrad: Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza. Wszystkie dokumenty związane z uchwalanym obecnie budżetem są dostępne TUTAJ

11.55

Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że „10 minut już minęło” i zaprasza radnych do zajmowania miejsc

11.44

Przewodniczący Niesłuchowski ogłasza „sprawnie” 10 minut przerwy

11.42

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

11.41

Po odczytaniu przewodniczący Niesłuchowski sam sobie podziękował i oddał głos burmistrzowi Wrębiakowi, który przekierował do ODCZYTANIA DOSTĘPNEGO NA BIP-ie sprawozdania pani sekretarz.
TO JUŻ TROCHĘ JAK MAŁY KABARET…

11.40

Przewodniczący Niesłuchowski ODCZYTUJE DOSTĘPNE NA BIP-ie SPRAWOZDANIE

11.39

Kolejny punkt obrad: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu i Burmistrza Brzegu o oświadczeniach majątkowych za 2017 rok złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane.

11.38

Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że sprawozdanie zostało przyjęte.

11.36

Radny Wójcik pyta o wyremontowane elewacje zabytkowych kamienic i zabezpieczenie ich przed  zniszczeniem na przykład sprejami. Burmistrz Wrębiak informuje, że odpowiedzialne są za to wspólnoty mieszkaniowe.

11.33

Specjalnie dla radnego Preisa

11.31

Radny Chrzanowski pyta o termomodernizacji e PSP nr 1 zaznaczając, że ponieważ jest to zabytek to nie będzie można go docieplić. Otrzymuje odpowiedź, że będzie ocieplony dach, wymienione okna i instalacja co.

11.29

Radny Preis „robi łubudubu” i chwali burmistrza za program remontów zabytkowych kamienic. Trzeba przypomnieć, zwłaszcza radnemu Preisowi, że podobny program prowadził jego poprzednik… może jednak radny Preis (członek nieformalnej koalicji POPiS) tego nie wiedział

11.27

Radna Biss pyta o działkę sprzedaną przez miasto przy ulicy Kamiennej. Otrzymuje odpowiedź, że inwestor postawi tam budynek usługowo-mieszkalny.

11.25

Radny Niesłuchowski pyta o przetarg dotyczący odbioru odpadów. Otrzymuje odpowiedź, że wpłynęła jedna oferta – od ZHK w Brzegu.

11.24

Przewodniczący Niesłuchowski pyta o remont krytej pływalni. Sprawę wyjaśnia dyrektor Kulwicki. Radny Niesłuchowski uważa, że remont będzie trwał za długo (miesiąc czasu)

11.22

Burmistrz Wrębiak odczytuje nawet ilości decyzji jakie podejmował. Co ciekawe nie czynił tego kiedy nie było transmisji z sesji. Widać, że to chyba kolejny element autopromocji burmistrza. Troszkę zaczyna przybierać to formę o charakterze narcyzmu…

11.21
Nadal sprawnie swoje sprawozdanie odczytuje burmistrz Wrębiak. Przewodniczący Niesłuchowski porusza się wokół stołu prezydialnego i nie ma żadnych uwag dotyczących „usprawniania obrad”.

11.10

W tak zwanym międzyczasie 

W trakcie interpelacji miała miejsce dość specyficzna, jeśli nie powiedzieć dziwaczna sytuacja. Przewodniczący Niesłuchowski „aby przyspieszyć i usprawnić obrady” dyscyplinował radnych prosząc o składanie, a nie o ODCZYTYWANIE interpelacji. Stwierdził, że „skoro interpelacje są składane na piśmie i dostępne w biuletynie informacji publicznej” to NIE MA POTRZEBY ICH ODCZYTYWANIA W CAŁOŚCI!!!!
BYĆ MOŻE JEST TO PRÓBA „KNEBLOWANIA” RADNYCH, KTÓRZY MAJĄ INNE POGLĄDY NIŻ STWORZONA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO NIESŁUCHOWSKIEGO NIEFORMALNA KOALICJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI.
Co najbardziej zaskakujące przewodniczący Niesłuchowski nie „nakazał przyśpieszania i usprawniania” prac rady Wrębiakowi, który odczytuje w całości przekazane na piśmie radnym sprawozdanie…

Widać są równi i równiejsi.

11.08

Burmistrz odczytuje sprawozdanie.

11.06

Następny punkt obrad: Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

11.04

Radny Surdyka pyta o regulaminy wynajmowania sal w miejskich spółkach.

11.03

Radny Socha pyta o termin zakończenia remontu parku przy ulicy Nysańskiej. Radny pyta również o plany dotyczące ronda przy ulicy Kamiennej. Następne pytanie dotyczy ulicy Rybackiej – sprawa dotyczy niedokończonej inwestycji.

11.02

Radny Wikieł pyta o osiedle przy szkole podstawowej nr 8. Kiedy i jakie będą realizowane inwestycje drogowe na tym osiedlu.

11.01

Radny Grabowiecki pyta kto jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych przy prezentacji interpelacji radnych – podano adres zamieszkania jednego z radnych.

11.00

Radna Biss prosi o informację dotyczącą działki przy ulicy Andersa, na której znajdują się różnego rodzaju odpady.

10.59

Radny Prejs prosi o informację dotyczących zbiórki odpadów wielkogabarytowych

10.53

Brzeg dn. 20 grudnia 2018 r.

Bożena Szczęsna

Radna Rady Miejskiej Brzegu

Burmistrz Brzegu

Pan Jerzy Wrębiak

Interpelacje na sesję Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20.12.2018 r.

1. Od otwarcia miejskiego szaletu minął niespełna rok i w tym czasie dokonano przynajmniej pięciu kradzieży tzw. „kasetek z automatów wrzutowych”, które to pobierają opłatę za korzystanie z toalety. Już po zamontowaniu dodatkowych kamer przy szalecie sprawcy dokonali kradzieży trzykrotnie, a ostatni raz kilka tygodni temu. To pokazuje, że monitoring i ujęcia sprawców nie odstraszają kolejnych wandali, którzy przy okazji łatwego zarobku niszczą mienie gminy, narażają budżet miasta na ponoszenie dodatkowych kosztów, a przede wszystkim skutkuje to cyklicznym zamykaniem nowo wyremontowanego za 200 tys. złotych wandaloodpornego szaletu. Ponadto mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem, że automaty „zjadają” monety, czyli po wrzuceniu złotówki drzwi się nie otwierały. Ten system do pobierania opłat zaproponowany przez Pana Burmistrza budził zastrzeżenia radnych już w 2017 roku i dzisiaj mamy potwierdzenie, że te zastrzeżenia były zasadne. Proszę o odpowiedź, czy rozważane są inne rozwiązania do poboru opłat? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to może należy rozważyć demontaż obecnych urządzeń, aby mieszkańcy swobodnie mogliby korzystać z wandaloodpornego szaletu, złodzieje nie mieli co kraść, a Gmina Brzeg przestanie być obiektem drwin?

2. Kilka dni temu zgłosił się do mnie mieszkaniec miasta, który zwrócił moją uwagę na zachowanie urzędnika Gminy Brzeg Pani Ewy Miller. Pani Podinspektor Biura Rady Miejskiej na przełomie 9 i 10 listopada 2018 roku, udostępniła na swoim Facebooku dwa posty Pana Posła Adama Andruszkiewicza i skomentowała je własnymi słowami, tu cyt.”Co z tymi Grześkami!! Kolejny inteligent do kompletu tym razem Schetyna… Idź Grzesiu do Berlina oddać cześć. Jesteś wstydem i hańbą dla narodu polskiego” oraz „#niedlatuska #niemieckionet”. Chcę zwrócić uwagę, że Panią Ewę Miller obowiązuje ustawa o pracownikach samorządowych, w tym art. 24 ust. 2 pkt. 6, a więc zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. „Poza nim” oznacza również na portalach społecznościowych. Jestem przekonana, że osoba Pani Ewy Miller jest identyfikowana przez mieszkańców Brzegu jako pracownik Gminy Brzeg, jako pracownik Biura Rady Miejskiej, dlatego warto zadać sobie pytanie – czy powyższe komentarze licują z godnością, bezstronnością i apolitycznością urzędnika? Czy Rada Miejska Brzegu ma być kojarzona w internecie z niestandardowym i kontrowersyjnym zachowaniem Pani Podinspektor Biura Rady Miejskiej? Oczywiście nie możemy zabraniać nikomu wyrażania i manifestowania własnych poglądów politycznych, sympatyzowania z jakąś opcją polityczną, jednak ludzi na pewnych stanowiskach obowiązuje etyka zawodowa i standardy. Organ jakim jest Rada Miejska Brzegu nie powinien być narażany na negatywny wizerunek tworzony przez ludzi, którzy przy odrobinie szczęścia mogliby konkurować z politycznymi celebrytami. Nagannych działań i prowokacji nie można tłumaczyć wolnością słowa, tym bardziej, że Pani Ewa Miller już wcześniej, nawet w 2015 roku pozwalała sobie na obrażanie byłych premierów Polski Ewę Kopacz i Donalda Tuska, tak więc nie jest to jednorazowy incydent. Ostatnim przykładem na wątpliwej jakości zachowanie Pani Podinspektor mogą być drwiny z byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy. 6 grudnia bieżącego roku Pani Ewa Miller udostępniła zdjęcie Lecha Wałęsy i skomentowała, tu cyt. „Wstyd na cały świat, a te portki pod same pachy mógł jeszcze naciągnąć (emotikony ha ha ha) #konstytuszyn”. Do mojego wniosku załączam 5 wydruków ze wspomnianymi komentarzami. Proszę o pisemną odpowiedź, czy w stosunku do Pani Podinspektor Biura Rady Miejskiej Brzegu podejmie Pan stosowne działania?

3. W trakcie kampanii wyborczej pod koniec października, na portalu społecznościowym Facebook został utworzony profil o nazwie Brzeskie Horyzonty.  Administratorka lub administrator z dużym zaangażowaniem promowali na nim burmistrza Jerzego Wrębiaka, a jednocześnie krytykowali jego kontrkandydatów oraz wybranych wg własnych upodobań radnych. Pracownicy zatrudnieni przez Pana Jerzego Wrębiaka w Urzędzie Miasta (m.in. p. Ewa Miller) wielokrotnie zabierali tam głos dopingując narrację prowadzoną przez ten profil. Brzeskie Horyzonty utożsamiają się z miastem do tego stopnia, że używają do swojej działalności agitacyjnej herbu Gminy. Zgodnie z §3 ust.3 Statutu Brzegu – zgodę na komercyjne używanie i rozpowszechnianie herbu Gminy wyraża burmistrz. Dlatego proszę o pisemną odpowiedź: Czy burmistrz Brzegu wyrażał zgodę na używanie herbu Gminy dla administratorki ewentualnie administratora profilu facebookowego Brzeskie Horyzonty? Jeśli tak, to proszę o przesłanie kopii takiego wniosku i decyzji w tej sprawie. Jeśli nie, to proszę o odpowiedź, czy zatrudnieni przez Pana pracownicy samorządowi znają Statut Brzegu i czy zgłosili Panu wcześniej jego naruszenie oraz czy podejmował Pan już w tej sprawie stosowne działania?

4. 14 września 2018 r. Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 35 w Brzegu. Gmina Brzeg miała wziąć udział w licytacji. Proszę o odpowiedź: Dlaczego nie doszło do licytacji? Jakie błędy popełniała Gmina Brzeg w tym zakresie? Jeśli Gmina Brzeg popełniła jakieś błędy, to czy będą wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób, które popełniły te błędy? Czy to, że nie doszło do licytacji oznacza, że Gmina Brzeg nie będzie już mogła nabyć tej nieruchomości?

5. Proszę o informację, jakie umowy i zlecenia Gmina Brzeg podpisała z mediami lokalnymi i regionalnymi (wartość, przedmiot umowy lub zlecenia, nakład, zasięg medium) w roku 2018 oraz jakie umowy i zlecenia planuje zawrzeć Gmina Brzeg z mediami lokalnymi i regionalnymi w roku 2019 (wartość, przedmiot umowy lub zlecenia, nakład, zasięg)? – Jaka łączna kwota na te umowy i zlecenia została wydatkowana w 2018 r.?
– Jaka jest planowana łączna kwota na te wydatki w 2019 roku?
Proszę o pisemną odpowiedź na wszystkie pytania w powyższej interpelacji.

10.51
Interpelacje składa radna Szczęsna. Otrzymaliśmy interpelacje od radnej w formie elektronicznej. Powyżej prezentujemy je w całości.

10.50

Interpelacje składa Paweł Grabowski dotycząca zalegającego brzewa na łączniku między ulica Kamienną a Herberta.

10.47

Radna Kulczycka pyta dlaczego na parkingu przy ulicy Chrobrego nie przewidziano parkingu dla osób niepełnosprawnych. Druga interpelacja dotyczy wpisów na portalu społecznościowym dotyczących informacji o rzekomych rozmowach o niezapraszaniu niektórych radnych na spotkanie opłatkowe.

10.45

Interpelację składa Janusz Wójcik dotyczą programu antysmogoweego i pomocy dla seniorów.

10:44 – Kolejny punkt obrad. Interpelacje i zapytania radnych

10:43 – Trzy protokoły zostały przyjęte

10:42 – Radni przechodzą do głosowania nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji.

10:40 – Wiceprzewodniczący Janusz Wójcik uważa, że każdy z radnych może zgłaszać poprawki do protokołów jeśli będzie chciał, aby jego wypowiedź została zamieszczona w protokole

10:38 – Przewodniczący Niesłuchowski mówi, że protokoły zawierają wszystkie informacje, które określa ustawa

10:37 – Mecenas obecna na sesji wyjaśnia, że sesje są dodatkowo nagrywane

10:36 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski odczytuje, co takie protokoły powinny zawierać

10:35 – Często się zdarza, że w protokołach brakuje nawet cząstkowych wypowiedzi radnych

10:34 – Radny Wojciech Komarzyński zwraca uwagę na lakoniczne tworzenie protokołów z sesji

10:33 – Przechodzimy do 4. punktu dzisiejszych obrad – Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji

10:31 – Przewodniczący Rady Miejskiej gratuluje laureatom i nominowanym

10:30 – Statuetkę „Złote Kotwice 2018” w kategorii Gospodarka, samorząd, promocja otrzymuje Pan Ryszard Adaszyński firma ADREL

10:29 – Trzecia nominacja dla Pana Mariusza Jaskulskiego

10:28 – Drugą nominację otrzymuje brzeska firma ADREL Ryszard Adaszyński

10:27 – Pierwsza nominacja dla Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Brzegu

10:27 – Czas na trzecią kategorię – Gospodarka, samorząd, promocja

10:24 – Statuetka „Złote Kotwice 2018” w kategorii Działalność charytatywna, społeczna wędruje do NSZZ Solidarność Oddział w Brzegu

10:22 – Druga nominacja dla NSZZ Solidarność Oddział w Brzegu

10:21 – Przechodzimy do drugiej kategorii „Działalność charytatywna, społeczna”. Nominowane zostały dwie osoby. Pierwszą jest Pan Eugeniusz Szewczuk

10:20 – Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg. „Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:
1. Człowiek
2. Działalność charytatywna, społeczna
3. Gospodarka, samorząd, promocja

10:16 – Przypominamy, że sesje Rady Miejskiej Brzegu można śledzić na żywo na kanale You Tube

10:14 – Na rzutniku zostanie wyświetlony krótki film o Panu Władysławie Sługockim

10:12 – Nagrodę wręcza burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak

10:11 – Statuetka „Złote Kotwice” wędruje do … Pana Władysława Sługockiego

10:10 – Czwartym nominowanym jest Pan Władysław Sługocki

10:09 – Trzecią osobą nominowaną do tej kategorii jest Pan Tadeusz Sadowiński

10:08 – Pani Wilhelma Barańska oraz Irena Czerkawska zostały nominowane w kategorii „Człowiek”

10:06 – W trakcie dzisiejszej sesji zostaną wręczone statuetki „Trzy Kotwice”

10:05 – Nie ma więcej wniosków do zmian w porządku obrad

10:03 – Jacek Niesłuchowski informuje, że do Biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały Klubu Radnych Brzeg 2025 i jest zobowiązany wprowadzić go do porządku obrad

10:00 – Przewodniczący otwiera obrady i wita zebranych gości