Działacze podziemnej „Solidarności” napisali protest w sprawie przyznania medali dla „Niezłomnych” brzeżan

0
fot. UM w Brzegu

W połowie grudnia 2018 r. w mediach pojawiła się informacja o wyróżnieniach dla „Niezłomnych” brzeżan. Chodzi o medale dla Kazimierza Kozłowskiego i Kazimierza Pabiana za szczególne prowadzenie podziemnej działalność w czasie obowiązywania stanu wojennego. Zdaniem działaczy podziemia Tajnych Międzyzakładowych Struktur Komisji Koordynacyjnej Ziemi Brzeskiej, takie wyróżnienia dla dwójki brzeżan „są nietrafne, krzywdzące i obrażające godność w stosunku do żyjących i zmarłych autentycznych Niezłomnych”, a milczenie w tej sprawie byłoby zakłamywaniem historii.


Autorzy protestu zwracają uwagę na dokumentację, m.in. z archiwów IPN i proszą o wyjaśnienia w zakresie werdyktu Kapituły medalu o wyjątkowym znaczeniu. Warto dodać, że autorzy listu byli współorganizatorami strajków z Sierpnia ’80, kierowali podziemnymi strukturami w czasie stanu wojennego i przez cały ten okres prowadzili aktywną działalność antykomunistyczną.

Skontaktowaliśmy się z Zarządem Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, aby zapytać o stanowisko i komentarz w tej sprawie, jednak nie udało się nam porozmawiać z Przewodniczącym ZR oraz Kapituły medalu „Niezłomni”. Do tematu będziemy wracać. Poniżej publikujemy treść protestu działaczy brzeskiego podziemia:

Przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
Przewodniczący Kapituły medalu „Niezłomni”
Kazimierz Kimso

Po telefonach od oburzonych działaczy podziemia z brzeskich Tajnych Międzyzakładowych Struktur Komisji Koordynacyjnej Ziemi Brzeskiej, zapoznaliśmy się się z informacją zamieszczoną w Gazecie Brzeskiej nr 25(800) z dn. 19.12.2018 r., dotyczącą wrocławskiej uroczystości obchodów 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i o wręczeniu medali „Niezłomni” przez Dolnośląską Solidarność dla pana Kazimierza Pabiana i Kazimierza Kozłowskiego.

Zgodnie z zasadami, Kapituła medalu „Niezłomni”, po zweryfikowaniu kandydatów, powinna podejmować decyzję o przyznaniu tego wyróżnienia, kierując się ustalonymi kryteriami – tj.: „za poniesione wyrzeczenia, ofiarność, bezinteresowność, obronę godności człowieka i wierność ideałom „Solidarności” podczas działalności w podziemnych strukturach w latach 1981-1989 oraz za bohaterską walkę o suwerenną i niepodległą Polskę”.

Jako organizatorzy i działacze NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980 r. oraz członkowie ścisłego kierownictwa podziemnej, zaprzysiężonej struktury Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Solidarność Ziemi Brzeskiej, działającej od 13.12.81 r. do 1989 r., a później MKO, MKK, członkowie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, delegaci na Walne Zebrania Delegatów i Krajowe Zjazdy Delegatów, jesteśmy zaskoczeni tegorocznym werdyktem Kapituły.

Zobligowani interwencjami i naszą wiedzą o tym okresie, nie możemy milczeć, gdyż godzilibyśmy się na zakłamanie historii.

Dlatego też, w oparciu o istniejącą dokumentację z lat 1980-1990, wyciągi z zasobów archiwalnych IPN dotyczące pokrzywdzonych działaczy podziemia, wydawnictwa książkowe, publikacje prasowe, obszerne zbiory fotograficzne, mamy przekonanie, że podjęte przez Kapitułę decyzje są nietrafne, krzywdzące i obrażające godność w stosunku do żyjących i zmarłych autentycznych Niezłomnych – najaktywniejszych, najodważniejszych i najbardziej wytrwałych ludzi podziemia działających przez cały okres od 1980 do 1990 roku.

To autentyczni Niezłomni ponosili największe trudy, tracili bezpowrotnie zdrowie. To ich dosięgały rewizje, przesłuchania, inwigilacje, aresztowania, internowania, więzienie, tragedie rodzinne, wyrzucanie z pracy lub bilet w jedną stronę. To autentyczni Niezłomni udostępniali mieszkania, piwnice, altanki na drukowanie. Drukowali i kolportowali, przewozili swoimi samochodami maszyny drukarskie oraz całe nakłady z miejsc druku do punktów rozdzielczych wiedząc, że za to grozi kilka lat więzienia i przepadek mienia służącego „do przestępstwa”.

Dla lepszego zobrazowania działalności zorganizowanych podziemnych struktur TMKK „S” Ziemia Brzeska w latach 1981-1989 przesyłamy w załączeniu:
1. Materiały opracowane przez IPN do III tomu Encyklopedii Solidarności dotyczące całego procesu druku i kolportażu brzeskiego wydawnictwa „Prostownik” i wrocławskich wydawnictw „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”.
2. Wybrane kserokopie stron wydawnictw książkowych: NSZZ „Solidarność” i Rewolucja Solidarnościowa ma Śląsku Opolskim 1980-1990 tom I i II Monografie IPN, Polacy na przełomie XX i XXI wieku tom VIII
3. Publikacje prasowe:
Kurier Brzeski – „Stan wojenny w Brzegu”, „Narodziny brzeskiej Solidarności”, „Droga do wolności”, „Konspira po 22 latach”, „Solidarność w cieniu burmistrzów”, „Ćwierć wieku temu”
Panorama Powiatu Brzeskiego – „17 luty 1982 r. zaprzysiężenie cz. 1 i 2”, „Za wolną Polskę – Solidarnie”, „Rok 1989 i później cz. 4”
4. Dane biograficzne autorów protestu oraz informacje opracowane przez IPN dotyczące brzeskiego wydawnictwa podziemnego „Prostownik”

Uprzejmie prosimy o odniesienie się do naszego protestu i powiadomienie nas, w jakim zakresie osoby wyróżnione przez Kapitułę spełniły wymagane kryteria dotyczące lat 1981-1989.

W imieniu interweniujących i żyjących jeszcze działaczy podziemnych struktur TMKK „Solidarność” Ziemi Brzeskiej protest podpisują:
Piotr Jamróz
Zbigniew Oliwa