Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego złożył rezygnację

0

Podczas dzisiejszej (24 stycznia) sesji Rady Powiatu Brzeskiego, konieczne było zwołanie posiedzenia Zarządu. Kilka chwil wcześniej rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego złożył Krzysztof Konik.


– Moja decyzja jest podyktowana wczorajszym wyrokiem sądu. Oczywiście nie chcę komentować tego wyroku, ale ja czuję się niewinny i złożę kasację w tej sprawie. Chciałbym podziękować całemu personelowi szpitala za dotychczasową współpracę – komentuje krótko Krzysztof Konik, który kierował BCM przez blisko 5 lat.

– Uchwałą zarządu z dnia dzisiejszego odwołano Krzysztofa Konika ze stanowiska dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego. Rozwiązanie umowy nastąpi za porozumieniem stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W imieniu swoi oraz Zarządu chciałbym podziękować za dotychczasową pracę – mówił tuż po zakończeniu posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego starosta Jacek Monkiewicz.

Przypomnijmy, że były już dyrektor brzeskiej lecznicy odwoływał się od wyroku Sądu Rejonowego w Brzegu. Sprawa dotyczyła ustawionych warunków przetargu z 2010 roku korzystnych dla podwykonawcy. W tamtym okresie Krzysztof Konik pełnił funkcję sekretarza powiatu.