Klub radnych „Razem z mieszkańcami” chce rozpocząć przygotowania do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Brzegu

0

Jadwiga Kulczycka, Piotr Szpulak oraz Paweł Grabowski, przygotowali projekt uchwały w sprawie powołania zespołu, który zajmie się opracowaniem regulaminu brzeskiego budżetu obywatelskiego.  Już w grudniu ubiegłego roku przewodnicząca klubu Jadwiga Kulczycka próbowała wdrożyć pomysł, aby to mieszkańcy mogli decydować o wydatkowaniu symbolicznej kwoty z miejskiej kasy. Niestety, wówczas się nie udało, bo większość rady stosunkiem głosów 11 do 10 nie zgodziła się na proponowane zmiany.


– „Uchwała ma na celu powołanie zespołu, który przygotuje regulamin niezbędny do realizacji budżetu obywatelskiego. Budżet jest mechanizmem umożliwiającym autentyczny wpływ mieszkańców na rozwój Brzegu. Pozwala wykorzystać zaangażowanie do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Funkcjonuje on od wielu lat w innych gminach przynosząc wymierne korzyści materialne i społeczne” – czytamy w części uzasadnienia projektu uchwały.

– Budżet obywatelski jest wyrazem dobrej współpracy pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Wielu z nas startowało do wyborów z tą obietnicą, dlatego już w grudniu proponowałam zmiany w budżecie miasta, które pozwoliłyby przeznaczyć taką pilotażową kwotę 100 tys. złotych na ten cel oraz powołać zespół do przygotowania kwestii formalnych. Deklarowałam chęć koordynowania prac takiego zespołu z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i realizacji małych projektów oraz grantów w ramach Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, której jestem prezesem. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego to właśnie takie granty, które od ponad 10 lat aktywizują mieszkańców obszarów wiejsko-miejskich dając im możliwości wdrażania w swoim najbliższym otoczeniu własnych pomysłów. Według moich obserwacji świetnie to się sprawdza na tych obszarach. Jestem przekonana, że świetnie to się sprawdzi także w Brzegu. Uważamy jako klub, że mieszkańcy powinni móc decydować na co chcą wydać pieniądze z budżetu miasta – mówi radna Jadwiga Kulczycka.

Dodajmy, że zespół roboczy, który przygotuje regulamin budżetu obywatelskiego miałby się składać z osób wyznaczonych przez burmistrza i kluby radnych, a więc mogliby znaleźć się w nim także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Decyzję w tej sprawie podejmą na styczniowej sesji miejscy radni. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku nie chodzi o pieniądze, a jedynie o wolę radych w zakresie zgody na rozpoczęcie prac nad budżetem obywatelskim.